Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje na temat aktów prawnych w sprawie regulowania cen transferowych na Ukrainie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Natalia Szymborska | 2015-10-25 15:38:55
ważne, ceny, transferowe

Informacje na temat aktów prawnych w sprawie regulowania cen transferowych na Ukrainie

Wejście w życie zmian w przepisach dotyczących cen transferowych

15-08-2015

W dniu 11 sierpnia 2015 roku nabrała mocy prawnej ustawa zakładająca wprowadzenie zmian do Kodeksu Podatkowego Ukrainy w zakresie regulacji cen transferowych.

W szczególności Ustawa zakłada m.in.:

- zwiększenie z 1 mln UAH do 5 mln UAH łącznej kwoty transakcji dokonywanych z jednym kontrahentem podlegających specjalnej kontroli (pod warunkiem, iż roczne dochody podatnika przekraczają 50 mln UAH (dotychczas poziom tych dochodów wynosić miał ponad 20 mln UAH));

- wyłączenie normy przewidującej zastosowanie przepisów w zakresie cen transferowych do celów opodatkowania podatkiem od wartości dodanej;

- ponowne wprowadzenie do Kodeksu podatkowego Ukrainy wykazu wskaźników finansowych (wykaz ten zawarty został w redakcji Kodeksu podatkowego Ukrainy, która obowiązywała do 1 stycznia 2015 r.) wykorzystywanych do ustanawiana zgodności operacji objętej kontrolą specjalną z zasadą „wyciągniętej ręki”;

- wyszczególniono transakcje handlowe dokonywane z podmiotami niepowiązanymi lub za ich pośrednictwem, które objęte mają zostać kontrolą w zakresie cen transferowych;

- zmieniono poziom kar pieniężnych za nieprzekazanie (nieterminowe przekazanie) sprawozdania ws. operacji podlegających kontroli (300 płac minimalnych) oraz za niewłączenie operacji podlegających kontroli specjalnej do stosownego sprawozdania (1% sumy operacji kontrolowanych lecz nie więcej niż 300 płac minimalnych za wszystkie niezadeklarowane transakcje);

- zniesiono normę dotyczącą przekazywania załącznika do deklaracji ws. dochodów od zysku w przypadku, jeżeli poziom transakcji kontrolowanych z jednym kontrahentem nie przekracza 5 mln UAH;

- zniesiono normę zakładającą, iż przekazanie sprawozdania o dokonanych operacjach podlegających kontroli jest podstawą do przeprowadzenia kontroli zgodności tej operacji z zasadą „wyciągniętej ręki”;

- przedłużenie terminu przekazania dodatkowych informacji według zapytania służb podatkowych do 30 dni kalendarzowych (wcześniej termin ten wynosił 10 dni kalendarzowych).

Szczegółowe informacje na temat w/w zmian w zakresie regulowania cen transferowych w treści Ustawy.

Źródło: „PwC Ukraina”

 

* * *

Nowe zasady kształtowania cen transferowych

22-01-2015

Z dniem 1 stycznia 2015 r. na Ukrainie weszły w życie nowe przepisy w zakresie kształtowania cen transferowych zakładające:

- wprowadzenie zasady „wyciągniętej ręki”, która zastępuje pojęcie ceny rynkowej;

- rozszerzono wykaz podmiotów powiązanych i operacji objętych regulacjami cen transferowych;

- wyodrębniono kryteria oceny transakcji objętych systemem cen transferowych do celów opodatkowania podatkiem od dochodów i podatkiem VAT;

- objęcie specjalną kontrolą transakcji dokonywanych z jednym kontrahentem, których łączna kwota przekracza 1 mln UAH lub 3% dochodów podatnika (pod warunkiem, iż roczne dochody podatnika przekraczają 20 mln UAH);

- okres przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych zwiększono do 18 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy;

- zniesiono obowiązek wykorzystywania oficjalnych źródeł informacji o cenach rynkowych;

- wprowadzono nowe kary za naruszenie przepisów w zakresie kształtowania cen transferowych na poziomie 5% od łącznej kwoty dokonanych transakcji z podmiotami powiązanymi w przypadku niewłączenia operacji z podmiotami powiązanymi do stosownego sprawozdaniap; 3% (lecz nie więcej niż 200 płac minimalnych, tj. 243.600 UAH za wszystkie niezadeklarowane operacje) - w przypadku nieprzekazania odpowiednich dokumentów o dokonanych transakcjach z podmiotami powiązanymi; 100 płac minimalnych, zgodnie z ustanowionym na 1 stycznia okresu sprawozdawczego oficjalnym poziomem płacy minimalnej w przypadku nieprzekazania lub nieterminowego przekazania sprawozdania z dokonanych transakcji z podmiotami powiązanymi.

Sprawozdanie z dokonanych transakcji z podmiotami powiązanymi za rok 2014 sporządzone ma być zgodnie z zasadami kształtowania cen transferowych, które obowiązywały do 1 stycznia 2015 r. Z kolei nowe zasady w tym zakresie uwzględnione powinny być przy opracowaniu sprawozdania za 2015 rok.

Szczegółowe informacje na temat zmian do aktów prawnych w sprawie regulowania cen transferowych na Ukrainie w załączonej ustawie (do pobrania poniżej).

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

 

* * *

Wejście w życie ustawy o cenach transferowych

2013-09-02

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami (patrz informacje z dnia 8 i 23 sierpnia br.) z dniem 1 września 2013 roku weszła w życie ustawa nr 408-VII z dn. 4 lipca 2013 roku „ O wprowadzeniu zmian do Kodeksu Podatkowego Ukrainy w sprawie regulowania cen transferowych".

Ustawa ta przewiduje ustanowienie maksymalnej marży handlowej w transakcjach z zagranicznymi kontrahentami na poziomie 5%. Równocześnie zakłada, iż specjalną kontrolą objęte zostaną transakcje kupna/sprzedaży dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi lub między podmiotami, z których jeden zarejestrowany jest w kraju (lub na terytorium), w którym stawka podatku od dochodów (podatek korporacyjny) jest o 5 lub więcej punktów procentowych niższa od stawki obowiązującej na Ukrainie (wykaz tego rodzaju krajów i terytoriów zatwierdzać miałby Gabinet Ministrów Ukrainy), a także transakcje, których roczna kwota przekracza 50 mln UAH. Wytyczne odnośnie w/w transakcji odnoszą się do tzw. „zasady długości ramienia" (Arm's length principle) - międzynarodowego standardu uzgodnionego przez kraje członkowskie OECD, który jest stosowany w celu ustalenia cen transferowych dla potrzeb podatkowych.

Stosowna ustawa do pobrania poniżej. Podstawowe informacje na temat założeń w/w ustawy przedstawione zostały w załączonym opracowaniu.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

 

* * *

Przepisy wykonawcze do ustawy o cenach transferowych

2013-09-09

Ministerstwo Dochodów i Opłat Ukrainy opublikowało szereg projektów rozporządzeń rządowych w zakresie cen transferowych

W dniu 5 września 2013 roku Ministerstwo Dochodów i Opłaty Ukrainy opublikowało na swojej stronie internetowej projekty rozporządzeń Gabinetu Ministrów Ukrainy, dotyczące zagadnień związanych ze stosowaniem nowej ustawy o cenach transferowych na Ukrainie

Tryb obliczenia rynkowego zakresu cenowego oraz rentowność operacjacji kontrolowanych(Projekt postanowienia GM Ukrainy „O zatwierdzeniu Trybu obliczenia i stosowania rynkowego zakresu cenowego oraz rynkowego zakresu rentowności).

Zakres procentowy przypuszczalnego odchylenia się cen rynkowych dla odrębnych towarów, wśród których są zboża, tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, rudy, mineralne rodzaje paliwa, ropa naftowa, metale nieszlachetne i wyroby z nich oraz inne. (Projekt GM Ukrainy „O zatwierdzeniu Zakresu procentowego cen dla odrębnych pozycji towarowych zgodnie z Ukraińskim Klasyfikatorem Towarów w Handlu Zagranicznym).

Tryb zawierania umów o kształtowaniu cen z organami podatkowymi (Projekt GM Ukrainy „O zatwardzeniu Trybu i procedury uzgadniania cen w operacjach będących kontrolowanymi, w wyniku którego zawierane są umowy, mające charakter dwustronny lub wielostronny").

Wymienione projekty są pierwszymi aktami wykonawczymi, opracowanymi zgodnie z ustawą Ukrainy „O wniesieniu zmian do Kodeksu Podatkowego Ukrainy w sprawie cen transferowych", która weszła w życie z dniem 1 września 2013 roku i mają na celu uregulowanie trybu stosowania nowych zasad.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

 

 

 
Pliki do pobrania

Zarządzenie - Sprawozdanie1
pdf | 53.2 KB
Pobierz
Instrukcja2
pdf | 258.93 KB
Pobierz
Formularz3
doc | 100 KB
Pobierz
Aneks 1 do Formularza
pdf | 133.87 KB
Pobierz
Aneks 2 do Formularza
pdf | 162.69 KB
Pobierz
Aneks 3 do Formularza
pdf | 164.41 KB
Pobierz
Rozporządzenie - Wykaz krajów4
pdf | 88.59 KB
Pobierz
Zarządzenie - Wyjaśnienia5
pdf | 135.02 KB
Pobierz
Ustawa o cenach transferowych6
pdf | 259.76 KB
Pobierz
Opracowanie7
pdf | 162.38 KB
Pobierz
Rozporządzenie o ustalaniu i stosowaniu dozwolonego odchylenia ceny kontraktowej od zwykłej12
pdf | 132.72 KB
Pobierz
Rozporządzenie odnośnie trybu uzgadniania cen13
pdf | 141.27 KB
Pobierz
Rozporządzenie o ustalaniu i stosowaniu dozwolonego odchylenia ceny kontraktowej od zwykłej14
pdf | 180.08 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sklep rolniczy

Jesteśmy sklepem rolniczym, który posiada w sprzedaży najlepsze części zamienne i akcesoria do ma...
Polska - WIDAWA 2021-03-08 Dodał: Ryszard Golum Handel, Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Automaty wydające, vendingowe

ASD Systems - Producent automatów wydających. Automaty wydające i autorska aplikacja IDS wspomag...
Polska - BIELSKO-BIAŁA 2021-02-16 Dodał: HUBERT WRÓBLEWSKI Handel, IT/ICT, Produkcja pozostałych maszyn, Maszyny i urządzenia, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

DPM SOLID LTD Spółka komandytowa - Poland

DPMSolid Limited Sp. k. is a Polish company with almost 20 years of experience in the production ...
Polska - Kowanówko 2021-01-19 Dodał: Paweł Kosmowski Handel, Pozostały sprzęt elektryczny, Oświetlenie, Elektronika użytkowa Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert