Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPremium

Wyślij Drukuj Pobierz
artykuł nr 0 PL

Wprowadzenie ceł specjalnych na importowane do Ukrainy elastyczne porowate pł...

Międzyresortowa Komisja Ukrainy ds. Handlu Zagranicznego – w celu podjęcia działań ukierunkowanych na ochronę producentów krajowych – uchwaliła decyzję o ustanowieniu ceł specjalnych na importowane do kraju elastyczne porowate płyty, bloki i płyty z pianki poliuretanowej (kod UKTZED 3921 13 10 19) niezależnie od kraju pochodzenia. Dodał : Natalia Szymborska | 09.06.2016 aktualności, cło specjalne

artykuł nr 1 PL

Wprowadzenie na Ukrainie norm emisji spalin EURO-5

Z dniem 1 stycznia 2016 r. w Ukrainie obowiązuje norma emisji spalin EURO-5. Dodał : Natalia Szymborska | 15.01.2016 aktualności, norma emisji spalin EURO-5

artykuł nr 2 PL

Zatwierdzono kontyngenty oraz wykaz towarów, których eksport / import podlega... [Dostępne dla zweryfikowanych]

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził wykaz towarów, których eksport i import podlega licencjonowaniu oraz ustanowił kontyngenty na eksport szeregu towarów z Ukrainy w roku 2016. Dodał : Natalia Szymborska | 13.01.2016 aktualności, kontyngenty, licencjonowanie eksport/import

artykuł nr 3 PL

Zmiana stawek celnych w handlu zagranicznym UE - Ukraina

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy – w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. umowy o strefie wolnego handlu między Unią Europejską i Ukrainą – opublikowało informację odnośnie nowych stawek cła na importowane z UE do Ukrainy towary (załącznik nr 1; do pobrania poniżej). Dodał : Viktoria Braga | 27.01.2016 aktualności, stawki celne, strefa wolnego handlu UE-Ukraina

artykuł nr 4 PL

Utrudnienia w eksporcie drewna i tarcicy z Ukrainy

Od 1 listopada 2015 r. Ukraina wprowadziła 10-letnie moratorium na eksport drewna okrągłego Dodał : Natalia Szymborska | 05.04.2016 aktualności, moratorium, eksport drewna

zdjęcie domyślne

Informacje na temat aktów prawnych w sprawie regulowania cen transferowych na...

Informacje na temat aktów prawnych w sprawie regulowania cen transferowych na Ukrainie Dodał : Natalia Szymborska | 25.10.2015 ważne, ceny, transferowe

zdjęcie domyślne

Wymagania dotyczące pakowania, znakowania i etykietowania produktów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Zaleca się przestrzeganie zaleceń importera w zakresie pakowania i znakowania przywożonych towarów. Specjalne przepisy obowiązują w przypadku produktów zawierających organizmy zmodyfikowane genetycznie. Dodał : Dorota Kazimierczak | 06.03.2015 Ukraina, premium

zdjęcie domyślne

Wymagania dotyczące formalności przywozowych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Faktury handlowe powinny zawierać pieczątkę zagranicznego producenta lub eksportera. Jeżeli osoba składająca deklarację celną nie przestawi świadectwa pochodzenia, ukraińskie organy celne określają kraj pochodzenia towarów na podstawie danych zawartych na fakturze handlowej. Dodał : Dorota Kazimierczak | 06.03.2015 Ukraina, premium

zdjęcie domyślne

Waluta i płatności [Dostępne dla zweryfikowanych]

Walutą narodową Ukrainy jest hrywna ukraińska (UAH). Nie ma ograniczeń co do wyboru waluty płatności. Rekomendowaną metodą płatności jest jednak nieodwołalna, potwierdzona akredytywa, najlepiej wydana przez jeden z głównych banków zachodnich. Dodał : Dorota Kazimierczak | 06.03.2015 Ukraina, premium

zdjęcie domyślne

Umowy międzynarodowe [Dostępne dla zweryfikowanych]

16 września 2014 r. Parlament Europejski i Rada Administracyjna Republiki Ukrainy podpisały umowę stowarzyszeniową (AA). Wchodząca w jej skład umowa o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu (DCFTA) została podpisana 27 czerwca 2014 r. Dodał : Dorota Kazimierczak | 06.03.2015 Ukraina, premium

zdjęcie domyślne

Specjalne Strefy Ekonomiczne [Dostępne dla zweryfikowanych]

We wrześniu 2012 r. parlament ukraiński uchwalił ustawę o tworzeniu parków przemysłowych, która miała wspierać inwestycje i przyczynić się do rozwoju przemysłowego Ukrainy. Dodał : Dorota Kazimierczak | 06.03.2015 Ukraina, premium

zdjęcie domyślne

Składy celne [Dostępne dla zweryfikowanych]

Towary przywożone na terytorium celne Ukrainy lub opuszczające je mogą przebywać w składzie celnym. Składowanie tych towarów odbywa się tu pod nadzorem celnym. Dodał : Dorota Kazimierczak | 06.03.2015 Ukraina, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz urządzeń radiowych wysokiej częstotliwości, w tym telefonów komórkowych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przywóz urządzeń radiowych, urządzeń wysokiej częstotliwości i telefonów komórkowych wymaga zgody ukraińskiego Państwowego Ośrodka Częstotliwości Radiowych. Dodał : Dorota Kazimierczak | 06.03.2015 Ukraina, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz substancji zubożających warstwę ozonową [Dostępne dla zweryfikowanych]

W celu przywozu substancji zubożających warstwę ozonową (ODS) lub towarów zawierających takie substancje przedsiębiorcy muszą uzyskać pozwolenie na przywóz z Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu. Dodał : Dorota Kazimierczak | 06.03.2015 Ukraina, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz substancji chemicznych i towarów niebezpiecznych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Ukraina przystąpiła do Konwencji Rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami, powszechnie zwanej Konwencją Rotterdamską. Dodał : Dorota Kazimierczak | 06.03.2015 Ukraina, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz pestycydów [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przez wprowadzeniem na rynek ukraiński, pestycydy podlegają rejestracji w Ministerstwie Ekologii i Zasobów Naturalnych. Nowe pestycydy muszą pomyślnie przejść oficjalne badania prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia oraz organizacje naukowe i badawcze, akredytowane przez Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych. Dodał : Dorota Kazimierczak | 06.03.2015 Ukraina, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) [Dostępne dla zweryfikowanych]

Ukraina jest sygnatariuszem Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym, przy czym także państwa nie będące jego stronami mogą podejmować określone środki związane z importem, wprowadzeniem na rynek i stosowaniem GMO. Dodał : Dorota Kazimierczak | 11.03.2015 Ukraina, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz odpadów niebezpiecznych [Dostępne dla zweryfikowanych]

Działalność handlowa, która wiąże się z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych, podlega na Ukrainie licencjonowaniu. Dodał : Dorota Kazimierczak | 06.03.2015 Ukraina, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz leków, wyrobów medycznych i środków odurzających [Dostępne dla zweryfikowanych]

Leki i wyroby medyczne muszą być wpisane do krajowego rejestru przed ich wprowadzeniem na rynek ukraiński. Handel i import leków ponadto podlega licencjonowaniu. Dodał : Dorota Kazimierczak | 06.03.2015 Ukraina, premium

zdjęcie domyślne

Przywóz gatunków objętych CITES [Dostępne dla zweryfikowanych]

Przepisy określają m.in. przywóz na Ukrainę gatunków objętych CITES. Dodał : Dorota Kazimierczak | 06.03.2015 Ukraina, premium

Poprzednia
z 2

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Media i reklama, Budownictwo, Produkcja mebli, Produkcja pozostałych maszyn, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Media i reklama, Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Leather Gloves Tokyo

Our soft grain Leather Driving Gloves to provide protection during a variety of activities incl...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Handel, Transport i logistyka, Budownictwo, Energia i surowce odnawialne, Meble Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert