Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUkraiński elementarz

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-16 13:56:25
ukraina, kijów, ludność

Ukraina leży we wschodniej części kontynentu europejskiego, na wybrzeżu Mórz Czarnego i Azowskiego. To drugie po Rosji pod względem wielkości państwo europejskie.

 

 

 

Ukraina graniczy z Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią, Mołdawią, Federacją Rosyjską i Białorusią. Przeważająca część kraju znajduje się na obszarze Niziny Wschodnioeuropejskiej.

Powierzchnia kraju wynosi 603,5 tys. km kw. Stolicą Ukrainy jest od 1934 r. liczący 2,7 mln mieszkańców Kijów, wcześniej był nią Charków.

Na wschodzie kraju, w obwodach donieckim i ługańskim, od kwietnia 2014 trwa konflikt zbrojny pomiędzy armią ukraińską i wspieranymi przez Rosję separatystami. Na skutek akcji wspieranych przez Rosję separatystów, od marca 2014 roku, Półwysep Krymski znajduje się pod okupacją Federacji Rosyjskiej.

 

źródło: Bank Światowy (styczeń 2015 r.)
 

Liczba ludności Ukrainy sytematycznie maleje, przede wszystkim za sprawą ujemnego przyrostu naturalnego, ale także ujemnego salda migracji. Jeszcze w 1993 r. kraj ten zamieszkiwało ponad 52,2 mln osób, a na początku października 2011 r. – 45,6 mln. Według stanu na 1 stycznia 2014 r. na Ukrainie żyło 45,4 mln osób. Jednak na początku grudnia 2014 r. było to już 42 mln 954 tys. mieszkańców. Spadek ten spowodowany był ujemnym przyrostem naturalnym w wysokości 145,1 tys. osób, przy dodatnim saldzie migracji na poziomie 25,9 tys. osób. 

Według ostatniego powszechnego spisu ludności, który miał miejsce w 2001 r., narodowość ukraińską zadeklarowało 77,8 proc. społeczeństwa. Najważniejsze mniejszości narodowe to: Rosjanie – 17,3 proc., Białorusini – 0,6 proc., Mołdawianie – 0,5 proc., Tatarzy Krymscy – 0,5 proc., Bułgarzy – 0,4 proc., Węgrzy, Rumuni i Polacy – po 0,3 proc.

 

 

Średnia oczekiwana długość życia dla osób urodzonych w 2013 r. wynosi 66 lat w przypadku mężczyzn i 76 lat w przypadku kobiet. Udział dzieci i młodzieży w wieku do lat 17 w łącznej liczbie ludności Ukrainy wynosił w dniu 1 stycznia 2012 r. 17,4 proc., natomiast osób w wieku powyżej 65. roku życia – 15,2 proc.

Ponad 68 proc. ludności Ukrainy mieszka w miastach (stan na 1 października 2012 r.). Oprócz Kijowa, inne miasta zamieszkałe przez ponad 1 mln ludności to – Dniepropietrowsk, Charków, Odessa, Donieck.

Walutą Ukrainy od roku 1996 jest hrywna (hrywna; skrót międzynarodowy: „UAH”; skrót ukraiński: „грн”) równa 100 kopiejkom. Rynkowy kurs wymiany walut kształtuje się w powiązaniu z oficjalnym kursem wymiany walut, ogłaszanym przez Narodowy Bank Ukrainy, oraz z popytem i podażą walut na międzybankowym rynku walutowym.

Nie ma oficjalnych danych dotyczących struktury wyznaniowej na Ukrainie. Wiadomo jednak, że wśród wierzących dominują wyznawcy prawosławia, skupieni w kilkunastu wspólnotach wyznaniowych. Najważniejsze z nich to Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego (z którym identyfikuje się około 30 proc. ukraińskiego społeczeństwa) oraz Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego (do którego przynależność deklaruje około 20 proc. mieszkańców Ukrainy).

Pozostałe ważniejsze wyznania to Ukraiński Kościół Greckokatolicki i Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Szacuje się, że rzymscy katolicy i protestanci stanowią po około 1 proc. Wśród wyznań niechrześcijańskich najważniejszą, choć nieliczną grupą są muzułmanie, reprezentowani głównie przez Tatarów Krymskich.

 

To warto wiedzieć 

 

Obywatele RP wjeżdżający na Ukrainę nie muszą mieć wiz – wystarczy ważny paszport. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach ruchu osobowego z 30 lipca 2003 r. umożliwia przebywanie Polaków na terytorium Ukrainy bez konieczności posiadania wizy do 90 dni w ciągu sześciu miesięcy (z możliwością pobytu kolejnych 90 dni w okresie następnych sześciu miesięcy). Termin ten jest liczony od dnia pierwszego wjazdu na Ukrainę.

W przypadku dłuższych pobytów Polacy mogą ubiegać się w miejscowych oddziałach wiz i rejestracji na Ukrainie o wizę pobytową lub zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Święta państwowe

 

  • Nowy Rok – 1 stycznia
  • Boże Narodzenie (prawosławne) – 7 stycznia
  • Międzynarodowy Dzień Kobiet – 8 marca
  • Wielkanoc – święto ruchome, wg kalendarza juliańskiego
  • Święto Pracy – 1-2 maja
  • Dzień Zwycięstwa – 9 maja
  • Święto Trójcy – święto ruchome, 50 dni po Wielkanocy
  • Dzień Konstytucji Ukrainy – 28 czerwca
  • Dzień Niepodległości Ukrainy – 24 sierpnia

 

Jeżeli święto państwowe przypada w sobotę lub niedzielę, to dzień wolny od pracy automatycznie przenoszony jest na poniedziałek.

 

Ukraina w organizacjach międzynarodowych 

 

Ukraina jest członkiem – założycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz organizacji regionalnych i subregionalnych tj., OBWE, GUAM i Organizacji Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego (BSEC). Od maja 2008 r. Ukraina jest członkiem Światowej Organizacji Handlu. Ukraina jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO).

W 1993 r. Ukraina włączona została do systemu generalnych preferencji handlowych UE (GSP), w ramach którego preferencjami towarowymi objęte są importowane z Ukrainy takie towary jak np. wyroby chemiczne, oleje roślinne, produkty mineralne, metale, maszyny i urządzenia mechaniczne.

W czerwcu 2014 r. Ukraina podpisała Umowę Stowarzyszeniową z Unią Europejską, której integralną częścią jest Umowa o pogłębionej i wszechstronnej strefie wolnego handlu (DCFTA). DCFTA otworzy unijny rynek dla Ukrainy poprzez stopniowe znoszenie ceł i kwot oraz poprzez harmonizację prawa i norm w różnych sektorach, m.in. środków fitosanitarnych. Ukraina objęta jest także Europejską Polityką Sąsiedztwa UE. W ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) UE realizuje na Ukrainie liczne programy pomocy technicznej i projekty twinningowe.

 

Ważne linki

 

W 2014 r. nastąpiła zmiana w strukturze ukraińskiego rządu i szereg nowo powstałych resortów gospodarczych, w tym m.in. Ministerstwo Dochodów i Opłat czy Ministerstwo Polityki Przemysłowej, nie zostało jeszcze w pełni utworzonych.

 

Administracja gospodarcza

Gabinet Ministrów Ukrainy (http://www.kmu.gov.ua)

Ministerstwo Finansów (http://www.minfin.gov.ua)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii Gospodarczego i Handlu (http://www.me.gov.ua)

Ministerstwo Energetyki i Przemysłu Węglowego (http://www.mpe.kmu.gov.ua)

Ministerstwo Polityki Rolnej i żywnościowej (http://www.minagro.gov.ua)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej (http://www.minregion.gov.ua)

Ministerstwo Infrastruktury (http://www.mtu.gov.ua)

Narodowy Bank Ukrainy (http://www.bank.gov.ua)

Fundusz Mienia Państwowego (http://www.spfu.gov.ua)

Państwowa Agencja ds. Inwestycji i Zarządzania Projektami Narodowymi (www.ukrproject.gov.ua)

Komitet Antymonopolowy Ukrainy (http://www.amc.gov.ua)

Państwowa Służba Statystyczna (http://www.ukrstat.gov.ua)

 

Samorządy gospodarcze

Izba Przemysłowo-Handlowa Ukrainy (http://www.ucci.org.ua)

Na stronie w/w Izby znajdują się także dane teleadresowe regionalnych izb przemysłowo-handlowych Ukrainy (zakładka «Региональні палати»).

 

Prasa ekonomiczna

http://www.apk-inform.com – portal internetowy poświęcony ukraińskiemu rolnictwu

http://www.liga.net – portal biznesowy wydawnictwa LIGABiznesInform, z rozbudowaną bazą ustawodawstwa ekonomicznego

http://www.rbc.ua – strona ukraińskiego przedstawicielstwa rosyjskiej agencji RBK, specjalizująca się w informacjach gospodarczych, finansowych, jak też politycznych

http://www.business.ua – portal tygodnika „Biznes”

http://www.eizvestia.com – ogólnogospodarczy portal

http://www.delo.ua – ogólnogospodarczy portal

http://www.kommersant.ua – strona wiodącego dziennika ekonomicznego „Kommersant-Ukraina”

http://www.investgazeta.net – strona czołowego tygodnika ekonomicznego „InvestGazeta”

http://www.kontrakty.com.ua – strona czołowego tygodnika ekonomicznego „Hałyćkie Kontrakty”

 

Ekonomiczne ośrodki analityczne

http://www.razumkov.org.ua/ – strona Centrum im. Razumkowa, czołowego ukraińskiego ośrodka badawczego, analizującego najważniejsze procesy społeczno-polityczne i gospodarcze na Ukrainie (ze szczególnym uwzględnieniem polityki gospodarczej władz, problematyki energetycznej, etc.)

http://www.case-ukraine.com.ua – strona ukraińskiego oddziału warszawskiego Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, wiodącego międzynarodowego ośrodka badawczego gospodarek krajów transformacji

http://icps.com.ua – strona Międzynarodowego Centrum Badań Perspektywicznych, wiodącego ośrodka analitycznego zajmującego się problemami ekonomicznymi i polityki gospodarczej na Ukrainie i w innych krajach transformacji

http://www.dzi.gov.ua - strona Państwowego Informacyjno-Analitycznego Centrum Monitoringu Rynków Towarowych, państwowej firmy podporządkowanej Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego i Handlu, która okazuje m.in. usługi badania rynków

 

Wyszukiwarki internetowe

 

źródło: MSZ, MG
Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Serwis samochodowy

Zajmiemy się każdym problemem Twojego samochodu – od serwisu kół przez mechanikę, aż po usługi bl...
Polska - SZCZECIN 2022-01-22 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Google Ads – co to jest?

Umiejętne prowadzenie internetowej kampanii marketingowej to w dzisiejszych czasach klucz do sukc...
Polska - SZCZECIN 2022-01-22 Dodał: Adam grabowski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Hosting SEO

SEO hosting wykorzystuje tradycyjne i nietradycyjne metody w celu poprawy optymalizacji strony i...
Polska - SZCZECIN 2022-01-22 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert