Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuBezpośrednie inwestycje zagraniczne i atrakcyjność inwestycyjna obwodu lwowskiego

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Natalia Szymborska | 2016-12-08 12:10:49
obwód lwowski, biz

Poniżej przedstawiamy informacje na temat potencjału inwestycyjnego obwodu lwowskiego.

Klimat inwestycyjny obwodu lwowskiego i Lwowa wg badań Amerykańskiej Izby Handlowej (ACC)

W ramach badania Amerykańskiej Izby Handlowej inwestorzy wśród argumentów „za” przy inwestowaniu w obwód lwowski wskazali następujące czynniki: dogodne położenie geograficzne (logistyka), wysoki potencjał kadrowy, stabilny dochód oraz tanią siłę roboczą. Najczęstszymi argumentami „przeciw” pojawiającymi się w badaniu ankietowym były wskazania na niestabilną sytuację gospodarczą w kraju, wysoki poziom korupcji w regionie oraz w całym kraju. 75% ankietowanych biznesmenów uważa, że korupcja na poziomie całego kraju pozostaje podstawowym problemem dla biznesu. Poza korupcją problematyczną kwestią w prowadzeniu biznesu zagraniczni inwestorzy wymienili również system prawny i stanowienia prawa (16%) i znaczną biurokratyzację (9%). W celu usunięcia ostatniego problemu inwestorzy zauważają, że należałoby uprościć system komunikacji między biznesem a organami państwowymi poprzez wprowadzenie serwisów elektronicznych na wszystkich poziomach wymiany informacji, w szczególności – zautomatyzowanie rejestrów, zcentralizowanie informacji i wprowadzenie pełnego dostępu do niej.

Klimat inwestycyjny obwodu lwowskiego i poziom inwestycji do obwodu lwowskiego

W obwodzie lwowskim kapitał zagraniczny został zainwestowany głównie w sferze finansowej i ubezpieczeniowej (15,3 mln USD), a także w przemysł (2,0 mln USD), sprzedaż hurtową i detaliczną (0,4 mln USD). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Obwodu Lwowskiego wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych, tylko w centrum administracyjnym obwodu, tj. we Lwowie, wynosiła 13 mln USD. Aczkolwiek w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku nierezydenci wycofali z gospodarki Lwowa 1,2 mln USD własnego kapitału. W tym okresie liderami inwestycyjnymi w gospodarkę obwodu lwowskiego były firmy z Polski (344,9 mln USD), Austrii (140,6 mln USD) oraz Cypru (94,8 mln USD). Wśród znanych „zagranicznych korporacji w obwodzie należy wymienić przedsiębiorstwa „Nestle”, „LEONI Wiring Systems UA”, „Fujikura Automotive Ukraine Lviv”, „Bader Ukraine”, „ICT-West” i inne. Większość z nich z sukcesem pracuje na rynkach zewnętrznych wykorzystując konkurencyjne przewagi regionu. Także obserwuje się wzrastającą tendencję obsługiwania procesów produkcyjnych przedsiębiorstw przez mały i średni biznes. Niezłe warunki startu (bliskość do UE, oddalenie od strefy konfliktów wojskowych, obecność obiektów infrastruktury, rozmiar rynku, otwartość miejscowej władzy) zapewniają obwodowi lwowskiemu atrakcyjność inwestycyjną porównywalną z innymi regionami Ukrainy.

 

Dlaczego warto inwestować we Lwowie i obwodzie lwowskim:

 • 60 km do granicy z Europą
 • bliskość europejskich stolic: Warszawa – 400 km, Budapeszt – 630 km, Wiedeń – 720 km
 • zachodnia granica obwodu – granicą Ukrainy z UE – przez region i miasto Lwów przebiegają międzynarodowe korytarze transportowe A3 oraz A5
 • lotnisko międzynarodowe, które łączy Lwów z 13 krajami Europy
 • centrum połączeń kolejowych regionu (podstawowe kierunki: Niemcy, Polska, Austria, Słowacja, Węgry, Czechy, Rosja, Łotwa, Rumunia)

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne do obwodu lwowskiego po I półroczu 2016 roku

 • 766,5 mln USD w całym okresie inwestycyjnym – poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych (kapitału akcyjnego) na dzień 1 lipca 2016 roku ulokowanych w gospodarkę Lwowa, a to stanowi 60,9% ogólnego poziomu BIZ w całym obwodzie.
 • 18,2 mln USD – wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku, które napłynęły z 16 krajów świata. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku napływ kapitału zagranicznego do miasta wzrósł o 4,4 razy. W roku bieżącym zagraniczny kapitał przeważnie ulokowany był w sferze finansowej i ubezpieczeniowej (15,3 mln USD), a także w przemysł (2,0 mln USD), handel hurtowy i detaliczny (0,4 mln USD).
 • Poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w centrum administracyjnym obwodu, w porównaniu ze stanem inwestycji z początku 2016 roku wzrósł o 13,0 mln USD (1,7%). Według stanu na 1 lipca 2016 roku, liderami inwestycyjnymi w gospodarkę Lwowa byli partnerzy z Polski (344,9 mln USD), Austrii (140,6 mln USD) oraz Cypru (94,8 mln USD).

***

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarkę Ukrainy po I póroczu 2016 roku

 

 • 44,791 mld USD – wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych ulokowanych w gospodarkę Ukrainy (kapitał akcyjny nierezydentów) wg stanu na 1 lipca 2016 roku. Od początku 2016 roku odnotowano wzrost o 2,282 mld USD lub o 5,4% (łączny poziom BIZ w gospodarkę Ukrainy na 1 stycznia 2016 roku stanowił 42,509 mld USD).
 • 2,859 mld USD nowych inwestycji stanem na pierwszą połowę 2016 roku do kapitału akcyjnego nierezydentów wpłynęło w tym okresie 330,1 mln USD, a także niesprzyjająco wpłynęła negatywna ponowna ocena inwestycji o 247,5 mln USD, w tym negatywna różnica kursów o 218,5 mln USD.
 • inwestycje ze 125 krajów wpłynęły do Ukrainy w pierwszej połowie 2016 roku. Głównymi inwestorami, których łączny udział wynosi 83,5% wartości inwestycji zagranicznych, pozostały następujące kraje: Cypr, Holandia, Niemcy, Federacja Rosyjska, Austria, Wielka Brytania, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Francja, Szwajcaria oraz Włochy. Polska w tym zestawieniu po I półroczu 2016 roku plasuje się na 11 pozycji z udziałem na poziomie 1,8 % o wartości inwestycji mln USD.
 • Według danych Państwowej Służby Statystyki Ukrainy, do 1 lipca 2016 r. polskie przedsiębiorstwa zainwestowały na terenie Ukrainy 791 mln USD, co oznacza nieznaczny wzrost (o 13,1 mln USD) wobec poziomu 777,9 mln USD notowanego na początku roku. Obecnie Polska zajmuje 11. miejsce na liście największych inwestorów zagranicznych na Ukrainie, z udziałem w łącznej kwocie zrealizowanych dotąd w tym kraju inwestycji wynoszącym 1,8%.

 

Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie na podstawie artykułu „Kuriera handlu zagranicznego” Lwowskiej Izby Przemysłowo – Handlowej