Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZagraniczne i ukraińskie inwestycje bezpośrednie w 2015 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Natalia Szymborska | 2016-04-14 15:40:47
aktualności, biz

Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. zagranicznych inwestycji bezpośrednich na Ukrainie oraz ukraińskich inwestycji za granicą w 2015 r.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie na Ukrainie

Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyczną Ukrainy danymi, w 2015 r. do Ukrainy napłynęło - po uwzględnieniu korekt, strat i różnic kursowych – 3,8 mld USD bezpośrednich inwestycji zagranicznych (dla porównania w 2015 r. na Ukrainę napłynęło 2,5 mld USD bezpośrednich inwestycji zagranicznych). W rezultacie łączny poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie, wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniósł 43,37 mld USD (spadek o 5,9% w porównaniu do poziomu inwestycji z początku 2015 r.).

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. na Ukrainę napłynęły inwestycje zagraniczne ze 134 krajów świata. Do najważniejszych inwestorów zagranicznych na Ukrainie zaliczane są: Cypr (27,1%), Niderlandy (12,9%), Niemcy (12,5%), Federacja Rosyjska (7,8%), Austria (5,5%), Wielka Brytania (4,3%), Brytyjskie Wyspy Dziewicze (4,1%). Polskie inwestycje bezpośrednie na Ukrainie wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniosły 785,9 mln USD.

W ujęciu sektorowym, zagraniczne inwestycje bezpośrednie wg stanu na 31 grudnia 2015 r. lokowane były przede wszystkim w takich sektorach ukraińskiej gospodarki jak: przemysł (30,6%), sektor finansowy i ubezpieczeniowy (27,3%), handel i usługi remontowe (13%); obrót nieruchomościami i inne usługi świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych (8%); inforacja i telekomunikacja (5,3%).

Ukraińskie inwestycje bezpośrednie za granicą

Wg danych Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy, w 2015 r. ukraińskie podmioty ulokowały za granicą 6,2 mld USD bezpośrednich inwestycji. W rezultacie łączny poziom ukraińskich inwestycji bezpośrednich za granicą wg stanu na 31 grudnia 2015 r. wyniósł - po uwzględnieniu korekt, strat i różnic kursowych - 6,4 mld USD.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. ukraińskie inwestycje bezpośrednie ulokowane zostały w 47 krajach świata. Do najważniejszych lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich ukraińskich podmiotów zaliczyć należy Cypr (93,7% łącznego poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych firm ukraińskich). Poziom ukraińskich inwestycji w gospodarkę Polski wyniósł 50,1 mln USD.

Dodatkowe informacje o zagranicznych i ukraińskich inwestycjach bezpośrednich za 2015 r. w załączonym opracowaniu Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy na ten temat. Analizy wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, znaleźć można na stronie Wydziału w zakładce „Ukraina / Gospodarka Ukrainy” oraz „Analizy rynkowe”.

Źródło: Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy
Pliki do pobrania

Opracowanie - BIZ
pdf | 548.09 KB
Pobierz