Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuDziałania na rzecz rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Natalia Szymborska | 2015-12-17 13:59:38
polsko-ukraińska współpraca gospodarcza

Podstawowe mechanizmy wspierania rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej

Działania administracyjne

Podstawowym mechanizmem wspierania rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej na szczeblu międzyrządowym jest Polsko-Ukraińska Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Gospodarczej. W ramach prac Komisji, której posiedzenia odbywają się corocznie (ostatnie, V posiedzenie Komisji odbyło się w Kijowie w dniu 18 maja 2012 r.) m.in. dokonywana jest ogólna ocena stanu dwustronnej współpracy gospodarczej, omawiane są zagadnienia dot. bieżącej współpracy polskich i ukraińskich firm, a także podejmowane są projekty, które służyć mają intensyfikacji tej współpracy.

Tematyka rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej jest także nieodłącznym elementem rozmów prowadzonych przez przedstawicieli władz obu krajów, w ramach wizyt w Polsce/na Ukrainie. Wizytom takim towarzyszą często delegacje przedstawicieli biznesu i różnego rodzaju fora/seminaria gospodarcze.

Poza w/w działaniami Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie podejmuje - na prośbę zainteresowanych firm - bieżące działania interwencyjne w organach administracji ukraińskiej w celu ochrony interesów firm polskich na Ukrainie (tego typu interwencje dotyczą takich kwestii jak m.in. zwrot nadpłaconego podatku VAT dla inwestorów polskich na Ukrainie, pomoc w terminowym uzyskaniu dokumentów urzędowych, uzyskanie oficjalnych wyjaśnień na temat obowiązujących przepisów itp).

Sygnalizowane przez polskie firmy kwestie problemowe, które mają charakter powszechny (takie jak np. zwrot podatku VAT, uregulowania dotyczące zatrudniania obcokrajowców na Ukrainie), przekazywane i omawiane są na spotkaniach przedstawicieli ds. ekonomicznych lub ekonomiczno-handlowych ambasad krajów członkowskich UE w celu ew. wypracowania wspólnego stanowiska na dany temat.

 

Działalność Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

Podejmowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie działania promocyjne odbywają się zgodnie z zatwierdzanym corocznie przez Ministerstwo Gospodarki planem promocji.

Zgodnie z przyjmowanym na każdy rok „Planem Promocji", Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie przygotowuje stoiska promujące polską gospodarkę na ważniejszych targach i wystawach branżowych organizowanych na Ukrainie, organizuje konferencje tematyczne, seminaria i okrągłe stoły, a także bierze udział w forach inwestycyjnych, w ramach których prezentowany jest potencjał inwestycyjny Polski (informację o tego typu przedsięwzięciach znaleźć można w zakładce "Kalendarium imprez WPHI". Wydział dokonuje również zakupów analiz i opracowań branżowych dotyczących interesujących polskie firmy tematów (opracownia te rozsyłane są wśród zainteresowanych firm, znaleźć je można także na stronie internetowej Wydziału w zakładce "Ukraina / Analizy wybranych rynków towarów i usług"), a także współuczestniczy przy organizacji przedsięwzięć promocyjnych na Ukrainie, organizowanych przez inne podmioty (misje gospodarcze, konferencje tematyczne, match-making itp.)

Promocja polskiej gospodarki odbywa się również w ramach spotkań z przedstawicielami władz i przedsiębiorców poszczególnych regionów Ukrainy, do których wizyty organizuje „Trade Club Ukraina" *.

Ponadto, w ramach działalności informacyjnej, adresowanej do polskich przedsiębiorców zainteresowanych ukraińskim rynkiem, Wydział prowadzi codzienny monitoring najważniejszych wydarzeń gospodarczych na Ukrainie i zmian ukraińskiego prawa gospodarczego (informacje te zamieszczane są regularnie na stronie internetowej Wydziału; w marcu 2008 r. uruchomiony został system nowych, jednolitych stron Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji na świecie), wydaje cotygodniowy biuletyn informacyjny (zamieszczany na stronie internetowej oraz rozsyłany do Portalu Promocji Eksportu i do zainteresowanych firm i stowarzyszeń branżowych), opracowuje analizy ukraińskich przepisów prawnych z zakresu inwestycji i handlu zagranicznego, a także przygotowuje coroczny „Przewodnik po rynku" (informator o uwarunkowaniach prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie).

Wydział udziela również odpowiedzi na bieżące zapytania firm polskich dot. potencjalnych partnerów na Ukrainie, obowiązujących przepisów, możliwych działań promocyjnych itp.

 

Podejmowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie działania we współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego i organizacjami międzynarodowymi.

Podejmowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie działania własne na rzecz wspierania interesów polskich firm na Ukrainie uzupełniane są w uzasadnionych przypadkach o inicjatywy adresowane do organizacji samorządu gospodarczego i organizacji międzynarodowych, działających na Ukrainie (m.in. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, European Business Association, American Chamber of Commerce in Ukraine).

Współpraca z tego typu organizacjami odbywa się na ogół na zasadzie uzyskiwania ich opinii o danym zagadnieniu, sygnalizowania potrzeby podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwiązania określonego problemu, współorganizowania lub udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez w/w instytucje.

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

 

__________

* „Trade Club Ukraina" to organizacja zrzeszająca przedstawicielstwa handlowe lub handlowo-ekonomiczne ambasad krajów akredytowanych na Ukrainie. Aktualnie w skład „Trade Club Ukraina" wchodzą przedstawiciele 58 państw, a jej Prezydentem jest Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, Radca-Minister Ambasady RP w Kijowie A. Grabowski. Działalność „Trade Club Ukraina" jest organizowana przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki Ukrainy. Głównym celem działalności organizacji jest pomoc członkom w uzyskiwaniu pełnych, obiektywnych informacji o gospodarce Ukrainy.


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Tkanina Kronos

Nasza elegancka tkanina Kronos powstała z najwyższej jakości poliestru, dzięki czemu nie gniecie ...
Polska - Nowa Sól 2020-06-10 Dodał: Mariusz Giwierski Produkcja mebli Zobacz ofertę

KODURA - tkanina wodoodporna

Nasza tkanina zewnętrzna kodura (zwana też codurą) jest niezwykle wytrzymała i odporna na uszkodz...
Polska - Nowa Sól 2020-02-10 Dodał: Mariusz Giwierski Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert