Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPROJEKTY PROMOCYJNE – ZASADY DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH NA LATA 2014-2020

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Natalia Szymborska | 2016-12-22 11:49:36
programy, promocji, unijne, marka polskiej gospodarki, branże

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat projektów promocyjnych, w ramach których przedsiębiocy mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy UE

1.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie działań promocyjnych przedsiębiorców na rynkach zagranicznych będzie finansowane w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 głównie z Programu Inteligentny Rozwój (dalej: PO IR)–przez komplementarne działania 3.3.2 i 3.3.3.

W ramach poddziałania 3.3.2 PO IR Ministerstwo Rozwoju realizuje projekt pozakonkursowy pn. „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”. Projekt o budżecie 36,5 mln EUR zakłada realizację programów promocji wybranych branż, które mają przyczynić się do poprawy wizerunku polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych i upowszechnienia przekazu o innowacyjności i wysokiej jakości polskich produktów/usług z obszarów wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Projekt przewiduje m.in. realizację 12 branżowych programów promocji i realizację programów promocji na wybranych rynkach perspektywicznych. Przedmiotowe branże to: branża sprzętu medycznego, branża maszyn i urządzeń, branża kosmetyczna, branża biotechnologii i farmaceutyki, branża moda polska, branża budowlana i wykańczania budowli, branża jachtów i łodzi, branża części samochodowych i lotniczych, branża meblarska, branża IC/ICT, branża polskich specjalności żywnościowych, branża usług prozdrowotnych. Aktualne wersje ww. branżowych planów promocji dostępne są pod adresem:

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Branżowe programy promocji

Branżowe programy promocji skierowane są do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Każdy z 12 programów zawiera m.in.: wykaz trzecich (pozaunijnych) rynków perspektywicznych, na terenie których realizowane będą działania promocyjne w jego ramach, wykaz najważniejszych targów branżowych, które odbywają się na rynkach perspektywicznych i innych pozaunijnych, a także wykaz działań promujących, innych niż targi branżowe, w których mogą brać udział przedsiębiorcy np. seminaria, kongresy, konferencje, misje - odbywające się na wybranych rynkach pozaunijnych.

Zgodnie z zapisami programu promocji branż, narodowe stoiska informacyjne będą organizowane w ramach działań promocyjnych ogólnie promujących całą branżę. Stoisko narodowe będzie zatem finansowane w ramach poddziałania 3.3.2 POIR. W ramach branżowego programu promocji polska branża budowy i wykańczania budowli zaprezentuje się na stoisku narodowym podczas kijowskich targów Interbuildexpo w marcu 2018 r.

Informacje nt. branżowych programów promocji, wymagań wobec uczestników programów i beneficjentów projektów działań 3.3.2 PO IR i 3.3.3 PO IR zawarto w prezentacji resortu rozwoju:

http://www.mr.gov.pl/media/27798/ESwedrowska.pdf

Poddziałanie 3.3.3 PO IR, w ramach którego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie udziału w działaniach określonych w programach promocji realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na projekty konkursowe dla przedsiębiorców przeznaczono w perspektywie finansowej 2014-2020 120 mln EUR.10 stycznia 2017 r. na ww. stronie PARP zostanie ogłoszony konkurs dot. naboru wniosków na wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji.

Cele poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand”: udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji na rynkach perspektywicznych, promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw:

· posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szansę stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych);

· prowadzących działalność eksportową, samodzielną działalność badawczo-rozwojową lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Poziom dofinansowania w zależności od charakteru pomocy wynosi do 50 proc. lub do 85 proc. Z działania mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy.

Wśród ważniejszych kosztów kwalifikowalnych: koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie; koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach; koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej; koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy; koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych; koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych.Można starać się o dofinansowanie na udział w targach, które są wyszczególnione w Branżowym Programie Promocji (BPP). I tak:

w BPP budowa i wykańczanie budowli - Ukraina jest wymieniona wśród pozaunijnych rynków perspektywicznych, a przedsiębiorcy mogą starać się dofinansowanie udziału m.in. w kijowskich targach: Interbuildexpo, International Industrial Forum, AquaThermKiev, ElcomUkraine (edycje 2017-2019)

w BPP kosmetyki – Ukraina znajduje się wśród pozaunijnych rynków perspektywicznych, a przedsiębiorcy mogą starać się dofinansowanie udziału m.in. w kijowskich targach IntercharmUkraine (edycje 2016-2018)

w BPP sektor usług prozdrowotnych – Ukraina wśród pozaunijnych rynków perspektywicznych, przedsiębiorcy mogą starać się dofinansowanie udziału m.in. w targach DentalUkraine Lwów, Spa &Wellness Healthcare Travel Expo Kijów, Medical Travel Exhibiton and Conference Kijów (International Dental Fair Lwów - fakultatywnie)

w BPP maszyny i urządzenia – przedsiębiorcy mogą starać się dofinansowanie udziału m.in. w kijowskich targach KyivBulid i MiningWorldUkraine

w BPP moda polska – przedsiębiorcy mogą starać się dofinansowanie udziału m.in. w kijowskich targach KievFashion i Expo Fur

w BPP części samochodowei lotnicze– przedsiębiorcy mogą starać się dofinansowanie udziału m.in. w kijowskich targach SIA Autotech Service

w BPP meble – przedsiębiorcy mogą starać się dofinansowanie udziału m.in. w kijowskich targach UA KievInteriors (fakultatywnie)

w BPP biotechnologiai farmaceutyka – przedsiębiorcy mogą starać się dofinansowanie udziału m.in. w International Dental Fair Lwów (fakultatywnie)

Poza tym przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3. PO IR działań o charakterze fakultatywnym (np. organizacja misji gospodarczych, udział w seminariach i konferencjach). Beneficjenci podziałania 3.3.3 PO IR zobowiązani są do używania znaku Marki Polskiej Gospodarki podczas imprez targowo-wystawienniczych, misji gospodarczych, a także umieszczania logotypu na swoich materiałach promocyjnych. W trakcie rozpatrywania wniosków przez PARP priorytetowo traktowane będą firmy wprowadzające innowację produktową lub procesową.

Podstawowe informacje nt. podziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand realizowanego przez PARP, projektów/wydatków podlegających dofinansowaniu, wymagań wobec beneficjentów zawarto w prezentacji PARP:

http://www.mr.gov.pl/media/27799/PKryjom.pdf

PARP prowadzi również nabór wniosków na dofinansowanie projektóww ramach Poddziałania 2.3.3 PO IR„Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”. O dofinansowanie w ramach tego konkursu mogą ubiegać się wyłącznie koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych realizujący projekty dotyczące usług skierowanych do członków klastra wspomagających internacjonalizację oferty klastra oraz związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych, uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy dla członków klastra zalicza się m.in. koszty:

- podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach;

- transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;

- rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;

- organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;

- reklamy w mediach targowych;

- udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;

- organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;

- koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie.

Szczegóły: http://poir.parp.gov.pl/umiedzynarodowienie-krajowych-klastrow-kluczowych/poddzialanie-2-3-3-umiedzynarodowienie-krajowych-klastrow-kluczowych

2. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw z wybranych województw „ściany wschodniej” wspiera również Program Polska Wschodnia (PO PW), a dokładniej jego Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, na realizację którego przeznaczono łącznie 115 mln EUR.

Aby ubiegać się o dofinansowanie z POPW, firmy muszą posiadać w swojej ofercie co najmniej jeden produkt, który może być przedmiotem sprzedaży. Wsparcie udzielane jest dwuetapowo.

  • etap I: przedsiębiorstwa mogą otrzymać dotację – nawet 50 tys. zł – na usługi doradcze dotyczące opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją. Specjaliści pomogą firmie m.in. przeanalizować jej możliwości eksportowe, wybrać rynki docelowe oraz opracować koncepcję wejścia na rynek zagraniczny. W ramach konkursu, trwającego od 15 kwietnia do 20 maja 2016 r. do dofinansowania wybrano 51 projektów. Do firm trafi łącznie ponad 1,4 mln zł dotacji.
  • etap II: uczestnicy pierwszego etapu mają szansę na otrzymanie kolejnej dotacji -maksymalnie 500 tys. zł - na przygotowanie do wdrożenia opracowanego modelu biznesowego. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na usługi doradcze związane z dostosowaniem produktu do rynków docelowych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych. Możliwe jest także sfinansowanie udziału w zagranicznych targach, wystawach czy misjach handlowych, jeśli wynika to z przyjętego modelu. Ogłoszenie konkursu zaplanowano na grudzień 2016 r.

Szczegóły: http://popw.parp.gov.pl/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp

3. Pozostałe użyteczne linki, podstawowe informacje nt. funduszy europejskich:

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach-europejskich/#Programy krajowe

www.funduszeuropejskie.gov.pl

http://www.poir.gov.pl/

http://www.polskawschodnia.gov.pl/