Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuLicencje, certyfikaty, świadectwa

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-16 16:02:24
ukraina, certyfikaty, licencje

Zgodnie z ukraińskimi przepisami towar importowany musi spełniać określone normy techniczne i jakościowe.

 

 

Centralnym organem państwowym, odpowiedzialnym na Ukrainie za nadzór nad przestrzeganiem wymagań technicznych, jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii Gospodarczego i Handlu Ukrainy (www.me.gov.ua). Do zadań tej instytucji należy m.in. opracowywanie aktów prawnych regulujących system certyfikacji w obu krajach, w tym norm technicznych, kontrola przestrzegania obowiązujących norm technicznych i standardów, zatwierdzanie spisu wyrobów i usług podlegających obowiązkowej certyfikacji czy rejestrowanie uzyskanych certyfikatów. Instytucja ta prowadzi równie Jednolity Rejestr Certyfikowanej na Ukrainie Produkcji (czytaj dalej).

Z kolei główną instytucją odpowiedzialną za udzielanie wyjaśnień na temat obowiązujących na Ukrainie wymagań technicznych oraz za udostępnianie norm, standardów i innych tego typu dokumentów jest państwowe przedsiębiorstwo „Ukraińskie Naukowo-Badawcze oraz Szkoleniowe Centrum Zagadnień Standaryzacji, Certyfikacji i Jakości”.

Dokonanie oceny zgodności może się odbyć w jeden z następujących sposobów:

  • poprzez zbadanie danej produkcji przez producenta (w przypadku gdy dozwolone jest przeprowadzenie badania przez producenta) lub przez akredytowany organ certyfikujący (w przypadku gdy wymagane jest przeprowadzenie badania przez tego typu organ)
  • poprzez sprawdzenie zgodności danej produkcji przez akredytowany organ certyfikujący
  • poprzez przeprowadzenie certyfikacji przez akredytowany organ certyfikujący

Dana procedura potwierdzania zgodności produkcji określana jest w protokołach technicznych (ukr.: „технічніий регламент”), przyjmowanych dla określonego rodzaju towaru. W przypadku gdy dla danego wyrobu nie został jeszcze zatwierdzony określony protokół techniczny, potwierdzenie zgodności takiego wyrobu z wymaganiami technicznymi odbywa się na zasadzie certyfikacji (obowiązkowej lub dobrowolnej) w państwowym systemie „УкрСЕПРО”, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w dekrecie Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 46-93 z dnia 10 maja 1993 r. (z późniejszymi zmianami) „O standaryzacji i certyfikacji”.

Szczegółowy wykaz produkcji, wraz z informacją na temat norm i standardów obowiązujących w odniesieniu do danej grupy towarów, zawarty jest w zarządzeniu Państwowego Komitetu Ukrainy ds. Technicznej Regulacji i Polityki Konsumenckiej nr 28 z dnia 1 lutego 2005 r. (z późniejszymi zmianami.) „O zatwierdzeniu Wykazu produkcji, która podlega obowiązkowej certyfikacji na Ukrainie”.

Wszelkie dokumenty normatywne, w których zawarte są wymagania odnośnie produkcji wprowadzanej na rynek ukraiński, można nabyć w Państwowym Przedsiębiorstwie „Ukraińskie Naukowo-Badawcze oraz Szkoleniowe Centrum Zagadnień Standaryzacji, Certyfikacji i Jakości” lub w innych instytucjach, które świadczą usługi agencyjne na rzecz w/w przedsiębiorstwa. Wykaz takich instytucji znaleźć można na stronie Centrum (http://www.ukrndnc.org.ua) w zakładce „Główna baza dokumentów normatywnych / Działalność agencyjna” (ukr.: „Головний фонд нормативних документів / Агентська діяльність”).

Zgodność danego towaru z wymaganiami technicznymi musi być potwierdzona certyfikatem zgodności (ukr.:„сертифікат відповідності”) albo zaświadczeniem o uznaniu zgodności (ukr.: „свідоцтво про визнання відповідності”), wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii Gospodarczego i Handlu Ukrainy lub przez akredytowany organ certyfikujący.

Zgodnie z ukraińskimi przepisami, oznakowanie produktu wprowadzanego do obrotu na Ukrainie i instrukcja wykorzystania tego produktu muszą być sporządzone w języku ukraińskim oraz w języku regionalnym lub języku mniejszości narodowej. Zgodnie z decyzją producenta danego towaru obok tekstu w języku ukraińskim może być umieszczone tłumaczenie tego tekstu na inne języki.

Ukraina nie korzysta z pomocy systemu SOLVIT (oprócz państw Unii Europejskiej korzystają z niego Norwegia, Islandia i Liechtenstein). System ten pośredniczy w rozwiązywaniu sporów z administracją publiczną innego kraju.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Serwis samochodowy

Zajmiemy się każdym problemem Twojego samochodu – od serwisu kół przez mechanikę, aż po usługi bl...
Polska - SZCZECIN 2022-01-22 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Google Ads – co to jest?

Umiejętne prowadzenie internetowej kampanii marketingowej to w dzisiejszych czasach klucz do sukc...
Polska - SZCZECIN 2022-01-22 Dodał: Adam grabowski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Hosting SEO

SEO hosting wykorzystuje tradycyjne i nietradycyjne metody w celu poprawy optymalizacji strony i...
Polska - SZCZECIN 2022-01-22 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert