Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZmiany w wykazie towarów podlegających obowiązkowej certyfikacji

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Natalia Szymborska | 2016-12-07 09:02:01
certyfikacja, wykaz towarów

Ministerstwo Rozwoju i Technologii Gospodarczego i Handlu Ukrainy wprowadziło zmiany do wykazu wyrobów objętych obowiązkiem państwowej certyfikacji na Ukrainie.

Zgodnie z decyzją Nr 1411 z dnia 29. 08. 2016 r. wniesiono zmiany do Wykazu produkcji, która podlega obowiązkowej certyfikacji w Ukrainie. Z w/w wykazu usunięto rozdział 17 „Technika radiacyjna”, tj. w przypadku tych towarów zniesiono obowiązek przeprowadzania certyfikacji na Ukrainie. Także uznano za taką, która straciła moc prawną, Decyzję Państwowego Komitetu Ukrainy do spraw Regulacji Technicznej i Polityki Konsumenckiej z dnia 21.07.2003r. Nr 125 „O zatwierdzeniu trybu przeprowadzania atestacji procesu produkcji z zakresu przetwórstwa rybnego”. Decyzja weszła w życie 11 października 2016 r.

***

Zgodnie z obowiązującym na Ukrainie prawem, towary i usługi wprowadzane do obrotu rynkowego muszą odpowiadać przyjętym w Ukrainie wymaganiom technicznym, zaś w przypadku szeregu towarów i usług ich zgodność z ustanowionymi wymaganiami musi być potwierdzana w ramach procedur obowiązkowej certyfikacji.

Szczegółowy wykaz produkcji podlegającej certyfikacji wraz z informacją nt. norm i standardów obowiązujących w odniesieniu do danej grupy towarów zawarty jest w zarządzeniu nr 28 z dnia 1 lutego 2005 r. (z późn. zm.) Państwowego Komitetu Ukrainy ds. Technicznej Regulacji i Polityki Konsumenckiej „O zatwierdzeniu Wykazu produkcji, która podlega obowiązkowej certyfikacji na Ukrainie” .

Do towarów podlegających obowiązkowej certyfikacji należą:

  • specjalne środki ochrony,
  • urządzenia sygnalizacyjne zapewniające bezpieczeńśtwo
  • sprzęt gaśniczy,
  • wyroby tytoniowe
  • produkty petrochemiczne,
  • materiały budowlane, konstrukcje,
  • myśliwska i sportowa broń palna,
  • transport elektryczny

 

Wykaz produkcji objętej obowiązkową certyfikacją w Ukrainie

Kategoria towarów

Pozycje towarowe zgodne z UKTZED

Środki specjalne samoobrony

(m.in.: broń gazowa, środki ochrony indywidualnej, amunicja hukowa)

9303 90 00 00, 9304 00 00 00, 9306 30 97 90, 9306 90 90 00, 6204 29 90 00, 6307 90 99 00, 9303 90 00 00, 9306 90 90 00

Urządzenia sygnalizacyjne zapewniające bezpieczeństwo

 

(m.in.: urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej i wzrokowej, urządzenia i systemy alarmowe )

8521 90 00 00, 8525 80 30 00, 8525 80 91 00, 8525 80 99 00, 8531 10 30 00, 8531 10 95 90, 8531 80 95 90, 8531 90 85 00, 8521 10 95 90, 8521 90 00 00, 8525 80 91 00, 8525 80 99 00, 8531 10 30 00, 8531 10 95 90, 8531 20 20 90, 8531 20 40 91, 8531 20 40 98, 8531 20 95 90, 8531 80 20 90, 8531 80 95 90, 8531 90 20 00, 8531 90 85 00, 8537 10 10 00, 8537 10 91 00, 8537 10 99 90, 8531 10 30 00, 8531 10 95 90, 8531 20 20 90, 8531 20 40 91, 8531 20 40 98, 8531 20 95 90, 8531 80 20 90, 8531 80 95 90, 8531 90 20 00, 8531 90 85 00, 8537 10 10 00, 8537 10 91 00, 8537 10 99 10, 8537 10 99 90, 8531 10 30 00, 8531 10 95 90, 8531 20 20 90, 8531 20 40 91, 8531 20 40 98, 8531 20 95 90, 8531 80 20 90, 8531 80 95 90, 8531 90 20 00, 8531 90 85 00, 8471 30 00 00, 8471 41 00 00, 8471 49 00 00, 8471 50 00 00, 8471 60 60 00, 8471 60 70 00, 8471 70 20 00, 8471 70 30 00, 8471 70 50 00, 8471 70 70 00, 8471 80 00 00, 8471 90 00 00, 8512 30 10 10, 8512 30 10 90, 8512 30 90 10, 8512 30 90 90, 8521 10 95 90, 8521 90 00 00, 8525 80 91 00, 8525 80 99 00, 8531 10 30 00, 8531 10 95 90, 8531 20 20 90, 8531 20 40 91, 8531 20 40 98, 8531 20 95 90, 8531 80 20 90, 8531 80 95 90, 8531 90 20 00, 8531 90 85 00, 8537 10 91 00, 8537 10 99 10, 8537 10 99 90, 8512 30 10 10, 8512 30 10 90, 8525 80 19 00, 8525 80 30 00, 8525 80 91 00, 8527 29 00 00, 8527 99 00 00, 8531 10 95 90, 8531 20 20 90, 8531 20 40 91, 8531 20 40 98, 8531 20 95 90, 8531 80 20 90, 8531 80 95 90, 8531 90 20 00, 8531 90 85 00, 8537 10 10 00, 8537 10 91 00, 8537 10 99 10, 8537 10 99 90

Sprzęt pożarniczy

(m.in.: gaśnice i wkłady do nich, ognioodporne osłony, czujniki przeciwpożarowe)

3813 00 00 00, 8424 10, 2501 00 31 00, 2501 00 51 00, 2501 00 99 00, 3208 10 10, 3824 90 70 00, 8531 10 95, 8531 10 95

Wyroby tytoniowe

2402 10 00 00, 2402 20, 2402 90 00 00, 2403 10 (oprócz 2403 10 90 00), 2403 99 (oprócz 2403 99 90 00, 2403 91 00 00)

Produkty naftowe

 

(m.in.: paliwa – benzyna, desiel, lotnicze, biopaliwa, inne; oleje silnikowe, smary, płyny silnikowe, i in.)

2710 12 31 00, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 20 17 00, 3824 90 97 10, 3826 00 10 00, 3826 00 90 00, 2711 11 00 00, 2711 12, 2711 13, 2710 11 70 00, 2710 19 21 00, 2710 19 81 00, 2710 19 99 00, 3403 19, 3403 99, 2710 19 99 00, 3403 19 10 00, 3403 19 91 00, 3403 99 10 00, 3403 99 90 10, 3403 99 90 90, 2710 19 91 00, 3403 19, 3403 99, 2713 20 00 00

Materiały budowlane, produkty i konstrukcje

(m.in.:

7308 20 00 00, 7308 40 90 00, 7308 10 00 00, 9406 00 31 00, 7308 10 00 00, 7308 40 90 00, 7308 90 51 00, 7604 10 10 00, 7604 10 90 00, 7604 21 00 00, 7308 90 99 00, 7308 20 00 00, 7309 00 10 00, 7311 00 10 00, 9406 00 11 00, 9406 00 20 00, 9406 00 80 00, 2523 10 00 00, 2523 21 00 00, 2523 29 00 00, 2523 30 00 00, 2523 90 10 00, 2523 90 80 00, 6810 11 10 00, 6810 11 90 00, 6904 10 00 00, 6815 99 10 00, 6810 91 90 00, 6810 99 00 00, 6810 91 90 00
6810 99 00 00,

Broń myśliwska i sportowa, broń biała, produkty podobne do broni dla obiektów rekreacyjnych

 

9303 20, 9303 30 00 10, 9303 30 00 20, 9303 30 00 90, 9305 10 00 20, 9305 10 00 30, 9305 10 00 80, 9305 21 00 00, 9305 29 00 20, 9305 29 00 30, 9305 29 00 80, 9306 21 00 00, 9303 90 00 00, 9303 30 00 90, 9307 00 00 00, 9304 00 00 00, 9306 90 90 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00

Transport elektryczny

(pasażerskie wagony tramwajowe nowe i używane)

8603 90 00 00, 8605 00 00 00

 

Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie na podstawie stosownych rozporządzeń Ministerstwa Rozwoju i Technologii Gospodarczego i Handlu Ukrainy

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

intermedialna.pl Blog

Oferta przeznaczona dla firm zainteresowanych artykułem sponsorowanym na blogu intermedialna.pl
Polska - Swarzędz 2022-04-26 Dodał: Wojciech Fedczyn IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Przewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne c...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe branże, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań

Już od wielu lat pomagamy naszym klientom w uzyskaniu odszkodowań z dowolnego rodzaju ubezpieczeń...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-03-13 Dodał: Michał Dziurdzik Doradztwo/consulting/edukacja, Usługi finansowe, Transport i logistyka, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert