Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuLicencje, certyfikaty, świadectwa

Wyślij Drukuj Pobierz
zdjęcie domyślne

Rejestracja produktów medycznych na Ukrainie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowanym przez firmy doradcze MED-IMPORT LLC i ABSC LLC przeglądem regulacji w obszarze rejestracji produktów medycznych przy wprowadzaniu na rynek ukraiński, m.in. przepisami na temat ustanowienia autoryzowanego przedstawiciela zagranicznego producenta, deklarowania zgodności ze standardami technicznymi Ukrainy, a także certyfikacji produktów medycznych. Dodał : Tetiana Chuzha | 28.08.2019 certyfikacja, rejestracja, leki, wyroby medyczne, produkty medyczne,

zdjęcie domyślne

Nowe regulacje w oznakowaniu produktów spożywczych na Ukrainie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowanym przez partnerską kancelarią prawną SDM-Partners przeglądem zmian w ukraińskim prawie w obszarze informowania konsumentów produktów spożywczych. Dodał : Tetiana Chuzha | 13.05.2019 produkty spożywcze, opakowanie, oznakowanie, informacja dla konsumenta

artykuł nr 2 PL

Wprowadzenie licencji na eksport z Ukrainy węgla antracytowego

Gabinet Ministrów Ukrainy w dniu 18 maja 2017 r. uchwalił decyzję o wprowadzeniu licencjonowania eksportu antracytu z Ukrainy. Dodał : Natalia Szymborska | 24.05.2017 licencje, eksport, antracyt

artykuł nr 3 PL

Zasady licencjonowania działalności na rynku gazu ziemnego

Narodowa Komisja Ukrainy ds. Regulacji Sektora Energetycznego i Usług Komunalnych zatwierdziła zasady licencjonowania działalności gospodarczej na rynku gazu ziemnego. Dodał : Natalia Szymborska | 03.04.2017 licencjonowanie, rynek gazu ziemnego

artykuł nr 4 PL

Zatwierdzenie trybu certyfikacji nasion i materiału siewnego

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził zasady certyfikacji nasion i materiału siewnego. Dodał : Natalia Szymborska | 02.03.2017 certyfikacja, nasiona, materiał siewny

artykuł nr 5 PL

Wykaz towarów, których import / eksport podlega licencjonowaniu oraz kontyngentom w 2017 roku

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził wykaz towarów, których eksport i import podlega licencjonowaniu oraz ustanowił kontyngenty na eksport szeregu towarów z Ukrainy w roku 2017. Dodał : Natalia Szymborska | 24.05.2017 licencjonowanie, kontyngenty, eksport, import, wykaz towarów

artykuł nr 6 PL

Zatwierdzono tryb licencjonowania działalności gospodarczej w zakresie produkcji przemysłowych materiałów wybuchowych

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził tryb licencjonowania działalności gospodarczej związanej z produkcją przemysłowych materiałów wybuchowych. Dodał : Natalia Szymborska | 22.12.2016 licencjonowanie, przemysłowe materiały wybuchowe

artykuł nr 7 PL

Zatwierdzono nowy tryb licencjonowania działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu środkami leczniczymi

W dniu 30 listopada 2016 r. Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził nowy tryb licencjonowania działalności gospodarczej związanej z produkcją, dystrybucją i importem środków leczniczych do Ukrainy (z wyłączeniem aktywnych składników farmaceutycznych). Dodał : Natalia Szymborska | 20.12.2016 licencjonowanie, środki lecznicze, import leków do Ukrainy

artykuł nr 8 PL

Zasady licencjonowania działalności na rynku finansowym

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził zasady licencjonowania działalności gospodarczej instytucji finansowych (z wyłączeniem rynku papierów wartościowych). Dodał : Natalia Szymborska | 19.12.2016 licencjonowanie, usługi finansowe

artykuł nr 9 PL

Zasady licencjonowania działalności w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził zasady licencjonowania działalności gospodarczej związanej z realizacją robót i usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dodał : Natalia Szymborska | 19.12.2016 licencje, usugi finansowe

artykuł nr 10 PL

Tryb prowadzenia rejestru producentów nasion i sadzonek

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził zasady prowadzenia Państwowego rejestru podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w dziedzinie nasiennictwa i szkółkarstwa. Dodał : Natalia Szymborska | 19.12.2016 przepisy prawne, licencjonowanie, sadzonki, nasiona, rejestr

artykuł nr 11 PL

Zmiany w wykazie towarów podlegających obowiązkowej certyfikacji

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy wprowadziło zmiany do wykazu wyrobów objętych obowiązkiem państwowej certyfikacji na Ukrainie. Dodał : Natalia Szymborska | 07.12.2016 certyfikacja, wykaz towarów

artykuł nr 12 PL

Zatwierdzono zasady licencjonowania działalności gospodarczej związanej z budową obiektów IV i V klasy

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził zasady licencjonowania prac budowlanych związanych z budową obiektów IV i V klasy. Dodał : Natalia Szymborska | 13.05.2016 aktualności, budownictwo, licencje, obiekty IV i V klasy

artykuł nr 13 PL

Uproszczenie licencjonowania działalności gospodarczej w zakresie budowy obiektów IV i V klasy

Gabinet Ministrów Ukrainy uchwalił decyzję o uproszczeniu licencjonowania działalności gospodarczej w zakresie budowy obiektów IV i V klasy (budowle przeznaczone dla stałego pobytu 30 i więcej osób oraz budowle o podwyższonym ryzyku) Dodał : Natalia Szymborska | 07.04.2016 aktualności, prace budowlane, licencjonowanie, certyfikacja

artykuł nr 14 PL

Zasady wydawania licencji na przewóz pasażerów, niebezpiecznych ładunków lub odpadów transportem morskim i rzecznym

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził zasady wydawania licencji na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z przewozem pasażerów, niebezpiecznych ładunków lub odpadów transportem morskim i rzecznym. Dodał : Natalia Szymborska | 25.01.2016 aktualności, lecencje, przewozy morskie i rzeczne

artykuł nr 15 PL

Zniesienie certyfikacji techniki rolniczej w Ukrainie

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy w dniu 17 grudnia 2015 r. uchwaliło decyzję o zniesieniu od 1 stycznia 2016 r. obowiązku dokonywania certyfikacji wykorzystywanej w Ukrainie techniki rolniczej. Dodał : Natalia Szymborska | 02.12.2016 aktualności, certyfikacja, maszyny rplnicze

artykuł nr 16 PL

Zatwierdzono nowe standardy techniczne dotyczące urządzeń niskiego napięcia

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził Reglamenty techniczne dotyczące urządzeń niskiego napięcia Dodał : Natalia Szymborska | 14.01.2016 aktualności, Reglamenty techniczne, urządzenia niskiego napięcia

artykuł nr 17 PL

Zniesienie obowiązku rejestracji szeregu produktów chemicznych wykorzystywanych w rolnictwie

W dniu 14 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany do szeregu aktów prawnych Ukrainy ukierunkowana na uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez gospodarstwa rolne. Dodał : Natalia Szymborska | 14.01.2016 aktualności, rejestracja, agrochemikalia

artykuł nr 18 PL

Zatwierdzono wykaz substancji wybuchowych, których produkcja podlega licencjonowaniu

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził wykaz wykorzystywanych w przemyśle substancji wybuchowych, których produkcja podlega licencjonowaniu Dodał : Natalia Szymborska | 08.01.2016 aktualności, licencjonowanie, substancje wybuchowe

zdjęcie domyślne

Państwowa regulacja działalności gospodarczej na Ukrainie

Państwowa regulacja działalności gospodarczej na Ukrainie Dodał : Natalia Szymborska | 22.10.2015 przewodnik po rynku, regulacja działalności gospodarczej, licencje, koncesje, organy licencjonujące

Poprzednia
z 2