Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu  Certyfikacja na rynku UE

  Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Karol Kubica | 2018-10-29 11:22:48
  certyfikacja systemów zarządzania, badania wyrobów, certyfikacje wyrobów, eueb, iqnet.

  Certyfikacja towarów zgodnie z wymaganiami UE jest jednym z największych wyzwań dla ukraińskich firm zainteresowanych eksportem na rynki unijne. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ma w swojej ofercie badania, certyfikację wielu wyrobów i systemów zarządzania.

  Jaki jest algorytm wprowadzania na rynki UE wyrobów wyprodukowanych poza jej granicami? Producent po wyprodukowaniu bezpiecznego wyrobu odpowiadającego wszystkim stosownym dyrektywom i zharmonizowanym przepisom powinien sporządzić niezbędną dokumentację potwierdzającą bezpieczeństwo produktu i dopiero po tym może wystawić deklarację zgodności UE i oznakować produkt znakiem CE. Na tej drodze niezbędny jest doświadczony partner. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. posiada 60 letnią tradycję na rynku krajowym i zagranicznym w zakresie certyfikacji systemów zarządzania, certyfikacji wyrobów, badań i szkoleń. PCBC S.A. ma akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie certyfikacji systemów zarządzania nr AC019 oraz w zakresie certyfikacji wyrobów nr AC 013.

  Spółka posiada notyfikacje w zakresie 3 dyrektyw dotyczących wyrobów medycznych w tym do diagnostyki in vitro, upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie certyfikacji rolnictwa ekologicznego, a także notyfikację do wykonywania zadań w obszarze zharmonizowanych warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i autoryzację Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Jako jedyna krajowa jednostka certyfikująca PCBC S.A. jest partnerem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet oraz jedyna reprezentuje Polskę w pracach Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego EUEB (European Union Ecolabelling Board).

  PCBC S.A. certyfikuje akredytowane systemy zarządzania zgodnie z normami:

  • system zarządzania jakością w sektorze medycznym - PN-EN ISO 13485
  • system zarządzania jakością - PN-EN ISO 9001
  • PEFC - system zarządzania gospodarką leśną - Zrównoważona gospodarka leśna Wymagania (PEFC PL 1003:2012v.2)
  • system zarządzania bezpieczeństwem informacji - PN ISO/IEC 27001
  • system zarządzania bezpieczeństwem żywności - PN-EN ISO 22000
  • system zarządzania środowiskowego - PN-EN ISO 14001
  • BHP - system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - PN-N-18001

  PCBC S.A. jest jednostką kompetentną w zakresie 8 dyrektyw (w tym jedno rozporządzenie) w certyfikacji następujących wyrobów:

  • 90/385/EWG Aktywne implantowane wyroby medyczne
  • 93/42/EWG Wyroby medyczne
  • 98/79/WE Wyroby medyczne do diagnostyki pozaustrojowej
  • 2009/48/EC Bezpieczeństwo zabawek
  • 2014/30/EU Kompatybilność elektromagnetyczna
  • 2014/53/EU Sprzęt radiowy
  • 2006/42/WE Maszyny
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011

  Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. zaprasza do współpracy!

  sprzedaz@pcbc.gov.pl

  www.pcbc.gov.pl