Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuLicencje, certyfikaty, świadectwa

Wyślij Drukuj Pobierz
artykuł nr 0 PL

Zatwierdzenie trybu certyfikacji nasion i materiału siewnego

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził zasady certyfikacji nasion i materiału siewnego. Dodał : Natalia Szymborska | 02.03.2017 certyfikacja, nasiona, materiał siewny

artykuł nr 1 PL

Zatwierdzono wykaz towarów, których import / eksport podlega licencjonowaniu oraz kontyngentom w 2017 roku

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził wykaz towarów, których eksport i import podlega licencjonowaniu oraz ustanowił kontyngenty na eksport szeregu towarów z Ukrainy w roku 2017. Dodał : Natalia Szymborska | 16.01.2017 licencjonowanie, kontyngenty, eksport, import, wykaz towarów

artykuł nr 2 PL

Zatwierdzono tryb licencjonowania działalności gospodarczej w zakresie produkcji przemysłowych materiałów wybuchowych

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził tryb licencjonowania działalności gospodarczej związanej z produkcją przemysłowych materiałów wybuchowych. Dodał : Natalia Szymborska | 22.12.2016 licencjonowanie, przemysłowe materiały wybuchowe

artykuł nr 3 PL

Zatwierdzono nowy tryb licencjonowania działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu środkami leczniczymi

W dniu 30 listopada 2016 r. Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził nowy tryb licencjonowania działalności gospodarczej związanej z produkcją, dystrybucją i importem środków leczniczych do Ukrainy (z wyłączeniem aktywnych składników farmaceutycznych). Dodał : Natalia Szymborska | 20.12.2016 licencjonowanie, środki lecznicze, import leków do Ukrainy

artykuł nr 4 PL

Tryb prowadzenia rejestru producentów nasion i sadzonek

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził zasady prowadzenia Państwowego rejestru podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w dziedzinie nasiennictwa i szkółkarstwa. Dodał : Natalia Szymborska | 19.12.2016 przepisy prawne, licencjonowanie, sadzonki, nasiona, rejestr

artykuł nr 5 PL

Zasady licencjonowania działalności na rynku finansowym

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził zasady licencjonowania działalności gospodarczej instytucji finansowych (z wyłączeniem rynku papierów wartościowych). Dodał : Natalia Szymborska | 19.12.2016 licencjonowanie, usługi finansowe

artykuł nr 6 PL

Zasady licencjonowania działalności w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził zasady licencjonowania działalności gospodarczej związanej z realizacją robót i usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dodał : Natalia Szymborska | 19.12.2016 licencje, usugi finansowe

artykuł nr 7 PL

Zmiany w wykazie towarów podlegających obowiązkowej certyfikacji

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy wprowadziło zmiany do wykazu wyrobów objętych obowiązkiem państwowej certyfikacji na Ukrainie. Dodał : Natalia Szymborska | 07.12.2016 certyfikacja, wykaz towarów

artykuł nr 8 PL

Zatwierdzono zasady licencjonowania działalności gospodarczej związanej z budową obiektów IV i V klasy

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził zasady licencjonowania prac budowlanych związanych z budową obiektów IV i V klasy. Dodał : Natalia Szymborska | 13.05.2016 aktualności, budownictwo, licencje, obiekty IV i V klasy

artykuł nr 9 PL

Uproszczenie licencjonowania działalności gospodarczej w zakresie budowy obiektów IV i V klasy

Gabinet Ministrów Ukrainy uchwalił decyzję o uproszczeniu licencjonowania działalności gospodarczej w zakresie budowy obiektów IV i V klasy (budowle przeznaczone dla stałego pobytu 30 i więcej osób oraz budowle o podwyższonym ryzyku) Dodał : Natalia Szymborska | 07.04.2016 aktualności, prace budowlane, licencjonowanie, certyfikacja

artykuł nr 10 PL

Zasady wydawania licencji na przewóz pasażerów, niebezpiecznych ładunków lub odpadów transportem morskim i rzecznym

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził zasady wydawania licencji na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z przewozem pasażerów, niebezpiecznych ładunków lub odpadów transportem morskim i rzecznym. Dodał : Natalia Szymborska | 25.01.2016 aktualności, lecencje, przewozy morskie i rzeczne

artykuł nr 11 PL

Zniesienie certyfikacji techniki rolniczej w Ukrainie

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy w dniu 17 grudnia 2015 r. uchwaliło decyzję o zniesieniu od 1 stycznia 2016 r. obowiązku dokonywania certyfikacji wykorzystywanej w Ukrainie techniki rolniczej. Dodał : Natalia Szymborska | 02.12.2016 aktualności, certyfikacja, maszyny rplnicze

artykuł nr 12 PL

Zatwierdzono nowe standardy techniczne dotyczące urządzeń niskiego napięcia

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził Reglamenty techniczne dotyczące urządzeń niskiego napięcia Dodał : Natalia Szymborska | 14.01.2016 aktualności, Reglamenty techniczne, urządzenia niskiego napięcia

artykuł nr 13 PL

Zniesienie obowiązku rejestracji szeregu produktów chemicznych wykorzystywanych w rolnictwie

W dniu 14 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany do szeregu aktów prawnych Ukrainy ukierunkowana na uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez gospodarstwa rolne. Dodał : Natalia Szymborska | 14.01.2016 aktualności, rejestracja, agrochemikalia

artykuł nr 14 PL

Zatwierdzono wykaz substancji wybuchowych, których produkcja podlega licencjonowaniu

Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził wykaz wykorzystywanych w przemyśle substancji wybuchowych, których produkcja podlega licencjonowaniu Dodał : Natalia Szymborska | 08.01.2016 aktualności, licencjonowanie, substancje wybuchowe

zdjęcie domyślne

Regulacje techniczne

Regulacje techniczne Dodał : Natalia Szymborska | 07.12.2016 przewodnik po rynku, regulacje techniczne

zdjęcie domyślne

Państwowa regulacja działalności gospodarczej na Ukrainie

Państwowa regulacja działalności gospodarczej na Ukrainie Dodał : Natalia Szymborska | 22.10.2015 przewodnik po rynku, regulacja działalności gospodarczej, licencje, koncesje, organy licencjonujące

artykuł nr 17 PL

Skrócenie wykazu rodzajów działalności gospodarczej podlegającej licencjonowaniu na Ukrainie

W dniu 28 marca 2015 r. w gaziecie rządowej „Gołos Ukrainy” opublikowano ustawę „O licencjonowaniu rodzajów działalności gospodarczej”. Dodał : Natalia Szymborska | 11.10.2015 aktualności

artykuł nr 18 PL

Oznaczenia na towarach w Ukrainie

Oznakowanie produktu na Ukrainie musi zawierać kilka obowiązkowych elementów. Dodał : Natalia Szymborska | 08.12.2015 Licencje, certyfikaty, świadectwa

artykuł nr 19 PL

Certyfikacja przy odprawie celnej

Ukraińskie przepisy prawne przewidują m.in. możliwość dokonania odprawy celnej towarów podlegających obowiązkowej certyfikacji bez przedstawienia ważnego certyfikatu zgodności lub zaświadczenia o uznaniu zgodności. Dodał : Dorota Kazimierczak | 16.06.2015 Licencje, certyfikaty, świadectwa

Poprzednia
z 2