Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuEPIDEMIA KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 NA UKRAINIE

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Karol Kubica | 2020-03-28 12:40:34
epidemia, koronawirus, ukarina

Sytuację nadzwyczajną ogłoszono na całym terytorium Ukrainy na okres do 24 kwietnia – decyzja rządu z 25 marca 2020. To oznacza następujące działania: - kontrola sanitarna osób i pojazdów wjeżdżających do poszczególnych miejscowości na wszelkich drogach wjazdowych; - mobilizacja wszystkich służb mundurowych, ratowniczych i sanitarnych; - wzmożona dezynfekcja terytoriów odwiedzanych przez mieszkańców; - mobilizacja służb socjalnych w pomocy potrzebującym.

Na ten sam okres przedłużono stan kwarantanny – ograniczenia kontaktów społecznych w poniższych obszarach:

 1. Miejski transport publiczny. Zakazuje się przewożenia ponad 10 pasażerów w jednym pojeździe;
 2. Metro (Kijowa, Charkowa, Dnipra). Wprowadza się zakaz funkcjonowania metra
   

Komunikacja samochodowa. Wprowadza się zakaz pasażerskiego transportu międzymiastowego - autokarowego oraz kolejowego;

 1. Sklepy spożywcze, apteki, stacje benzynowe, banki. Handel produktami spożywczymi, środkami higieny oraz lekami jest dozwolony. Można prowadzić działalność bankową i ubezpieczeniową. Inne zakłady usługowe i handlowe nie mogą obsługiwać klientów;
 2. Kawiarnie, restauracje, kluby sportowe. Punkty żywienia zbiorowego, centra rozrywkowo-handlowe, centra fitness, ośrodki kultury czasowo zawieszają funkcjonowanie. Mogą dostarczać swoje produkty klientom do domu;
 3. Imprezy i zebrania masowe. Zakazuje się przeprowadzenie wszelkich imprez masowych, w których uczestniczy ponad 10 osób. Wyjątkiem są zebrania niezbędne do funkcjonowania organów władzy państwowej i samorządowej;
 4. Placówki medyczne. Placówki medyczne zawieszają planowe przyjmowanie pacjentów na oddziały i operacje planowe, poza przypadkami nagłymi. Ministerstwo ochrony zdrowia przygotuje i zmieni profil placówek ochrony zdrowia do przyjmowania zainfekowanych chorych w ciężkich stanach;
 5. Szkoły, uczelnie. Zawiesza się naukę w szkołach wszelkich typów, innych placówkach edukacyjnych, na uczelniach.

 

Ograniczenia dla biznesu:

 1. Ograniczono funkcjonowanie obiektów handlowych i usługowych;
 2. Wprowadzono zakaz eksportu spirytusu etylowego oraz towarów o znaczeniu medycznym i przeciwepidemicznym – zgodnie z wykazem. Rząd rozważa wprowadzenie odpowiedzialności karnej za łamanie zakazu.

Wsparcie dla biznesu

Rada Najwyższa Ukrainy w poniedziałek 17 marca na nadzwyczajnym posiedzeniu uchwaliła szereg ustaw antykoronawirusowych. W tym samym dniu Marszałek Rady Najwyższej je podpisał, następnie 18 marca 2020 r. podpis złożył Prezydent. Ustawy te po ogłoszeniu weszły w życie. M.in. Prawo Ukrainy „O zmianach w Kodeksie Podatkowym oraz innych ustawach Ukrainy w sprawie wspierania podatników w okresie obowiązywania środków związanych z zapobieganiem powstawaniu oraz szerzeniu się choroby koronawirusowej (COVID-19)”. Nowe prawo wprowadza poniższe przepisy:

 1. w okresie od 1 marca 2020 do 30 kwietnia 2020 obywatele są zwalniani od odpowiedzialności związanej z niewywiązywaniem się z zobowiązań w ramach kredytów konsumpcyjnych;
 2. w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2020 nie są stosowane sankcje karne za naruszenie prawa podatkowego, nieuiszczanie, lub opóźnienie w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz za brak złożenia lub złożenie z opóźnieniem sprawozdań dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne;
 3. zawiesza się przeprowadzanie kontroli podatkowych w okresie od 18 marca do 31 maja 2020 r.;
 4. przedłuża się termin składania rocznej deklaracji o stanie majątkowym i dochodach do 1 lipca 2020 r.;
 5. w okresie od 1 marca 2020 r. do 30 kwietnia nie pobiera się podatku od nieruchomości, podatku od ziemi;
 6. w okresie od 1 marca do 30 kwietnia osoby fizyczne przedsiębiorców zwalnia się z obowiązku uiszczania składki na ubezpieczenie społeczne płaconej za siebie. Jednocześnie ten okres zawieszenia zalicza się do okresu ubezpieczonego branego pod uwagę przy naliczaniu emerytury, innych zasiłków państwowych, ubezpieczenia społecznego;
 7. przesuwa się termin obowiązkowego stosowania rejestratorów transakcji płatniczych dla osób fizycznych przedsiębiorców (zamiast 1 października 2020 r. ten termin przesuwa się na 1 stycznia 2021 r., dla wybranych rodzajów działalności na 1 kwietnia 2021 r.).
 8. pracownicy mogą pracować na podstawie decyzji pracodawcy a trybie pracy zdalnej lub uzyskać bezpłatny urlop na cały okres trwania kwarantanny;
 9. kwarantanna jest zaliczana do okoliczności siły wyższej, t.zn. osoba zwalnia się od odpowiedzialności za niewywiązywanie się z zobowiązań w ramach umów cywilnoprawnych związanego z wprowadzeniem kwarantanny.
 10. zwolniono z podatku VAT leki importowane, kupowane ze środków budżetowych – zgodnie z wykazem.

Pomoc społeczna

 1. zwiększono normy zużycia mediów uwzględniane przy naliczaniu zasiłku mieszkaniowego;
 2. emeryci mający emeryturę poniżej 5000 UAH dostaną dodatkowy zasiłek wysokości 1000 UAH;
 3. wypłaca się zasiłek z ZUS-u w związku z tymczasową niezdolnością do pracy w wysokości 50% średniego wynagrodzenia na okres leczenia choroby spowodowanej COVID-19 dla pracowników w czasie ich pobytu w specjalistycznych placówkach ochrony zdrowia oraz w okresie samoizolacji odbywanej pod nadzorem medycznym;
 4. rodzic dziecka w wieku do 14 lat może dostać zwolnienie opiekuńcze na okres obowiązywania kwarantanny.
Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Serwis samochodowy

Zajmiemy się każdym problemem Twojego samochodu – od serwisu kół przez mechanikę, aż po usługi bl...
Polska - SZCZECIN 2022-01-22 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Google Ads – co to jest?

Umiejętne prowadzenie internetowej kampanii marketingowej to w dzisiejszych czasach klucz do sukc...
Polska - SZCZECIN 2022-01-22 Dodał: Adam grabowski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Hosting SEO

SEO hosting wykorzystuje tradycyjne i nietradycyjne metody w celu poprawy optymalizacji strony i...
Polska - SZCZECIN 2022-01-22 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert