Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu



Podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Sławomir Roszczenko | 2019-01-29 08:37:13
forum europa-ukraina, targi wschodnie, rzeszów, ekspansja, inwestycje, polska, ukraina, msppu, zbh kijów, paih

Podpisanie odbyło się 24.01.2019 w Rzeszowie w ramach XII Forum Europa-Ukraina, po zakończeniu panelu „Jak zbudować atrakcyjny klimat inwestycyjny?”, któremu patronował PAIH. Sygnatariuszami porozumienia ze byli: Piotr Pomian-Kruszyńki, Dyrektor Obszaru I Ekspansji Zagranicznej; PAIH S.A., oraz Krzysztof Siedlecki, Członek Zarządu, MSPPU.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie jest platformą, w oparciu o którą Polacy, pracujący w spółkach z udziałem kapitału polskiego oraz korporacjach międzynarodowych na Ukrainie, tworzą wzajemnie wspierające się środowisko.

Podpisując porozumienie ZBH Kijów oraz MSPPU postanawiają pogłębić wzajemną współpracę i wspólnie dążyć do osiągnięcia synergii i zwiększenia skali działań nakierowanych na rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Ukrainą, szczególnie przy realizacji strategii umiędzynarodawiania polskiego biznesu.

Celem nadrzędnym przy realizacji Memorandum będzie wspieranie interesów gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w szczególności w obszarach związanych z promocją polskiej gospodarki na Ukrainie, wsparciem ekspansji polskich przedsiębiorstw na Ukrainie i wsparciem działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw na Ukrainie.

Strony Memorandum zadeklarowały wolę realizacji wyżej wymienionych celów, w szczególności poprzez podejmowanie wspólnych działań w zakresie:

  • budowania pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki jako stabilnego partnera handlowego i inwestycyjnego,
  • udzielania wsparcia informacyjnego nt. zasad, możliwości i klimatu prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie,
  • organizowania wydarzeń o charakterze gospodarczym w tym m.in. misji gospodarczych, spotkań B2B, seminariów i szkoleń,
  • identyfikowania barier w dostępie do rynku ukraińskiego,
  • interwencji w przypadkach dyskryminacji lub naruszania praw polskich przedsiębiorców w Ukrainie,
  • działań mających na celu wspieranie przedsiębiorców w zawieraniu umów międzynarodowych z przedsiębiorcami ukraińskimi oraz przedstawicielami władz administracyjnych i samorządowych Ukrainy.