Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWymiana handlowa z Ukrainą w 2016 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Bartosz Musiałowicz | 2017-04-07 16:28:54
wymiana handlowa, dane statystyczne

Wymiana handlowa pomiędzy Polską i Ukrainą w przeciągu 2016 roku odnotowała dwucyfrowy wzrost.

Wymiana handlowa pomiędzy Polską i Ukrainą w przeciągu 2016 roku odnotowała dwucyfrowy wzrost. Według ukraińskich danych statystycznych eksport do Polski zwiększył się o 15,9% do poziomu 2,3 mld USD, zaś import wzrósł o 11,3% i wyniósł 2,2 mld USD. W ubiegłym roku Polska była trzecim, po Rosji i Egipcie, najważniejszym odbiorcą ukraińskich towarów z udziałem 6,1% w ukraińskim eksporcie oraz piątym największym dostawcą towarów na ukraiński rynek (6,9% importu).

Polskie dane statystyczne w pewnym stopniu odróżniają się od danych przedstawionych przez stronę ukraińską. Według danych GUS polski eksport na Ukrainę wzrósł w roku ubiegłym o 16% i osiągnął wartość 3,8 mld USD (1,5 mld rozbieżności), zaś import zwiększył się o 19% do poziomu 2,0 mld USD (0,2 mld rozbieżności). Pomimo wzrostu wymiany handlowej Ukraina wciąż znajduje się w drugiej dziesiątce najważniejszych polskich partnerów eksportowych (15. miejsce i 1,77% udziału) oraz w trzeciej dziesiątce w rankingu dostawców towarów na polski rynek (22. miejsce, 0,98% udziału).

 

Rysunek 1: Wymiana handlowa Polski i Ukrainy w latach 2015-2016 (dane GUS, mln USD)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2016 roku obserwowaliśmy wyraźny wzrost obrotów – o 17 % w porównaniu z rokiem 2015. Wynika to z coraz bardziej zauważalnych oznak stabilizacji gospodarki ukraińskiej (2% wzrost PKB w 2016 roku w porównaniu do 2015roku), wejścia w życie od 1 stycznia 2016 r. umowy DCFTA UE-Ukraina, której zapisy i częściowe zniesienie barier celnych może wywierać pozytywny wpływ na aktywizację wymiany handlowej oraz załamanie współpracy gospodarczej z Rosją co stwarza dodatkowe możliwości zajęcia niewykorzystanej niszy przez dostawców i odbiorców towarów z innych krajów.

W styczniu 2017 r. po raz kolejny odnotowano wysoką dynamikę wzrostu obrotów towarowych pomiędzy Polską i Ukrainą – w porównaniu do stycznia 2016 r. wartość dwustronnej wymiany handlowej wzrosła o 35% (dane MR RP). Według danych ukraińskich w styczniu br. odnotowano ponad czterdziestoprocentową dynamikę wzrostu obrotów towarowych z Polską – w porównaniu do stycznia 2016 r., podobny jest wskaźnik wzrostu obrotów ukraińskiego handlu zagranicznego ogółem. Należy mieć jednak na uwadze, że jest to również efekt „niskiej bazy” – w pierwszym kwartale 2016 r. ukraiński PKB pozostawał na niskim poziomie (po recesji 2014-2015), a ukraiński handel zagraniczny odnotowywał kolejne spadki obrotów.

 

Rysunek 2:Obroty towarowe pomiędzy Polską i Ukrainą w latach 2008-2016 (dane w mln USD), dane GUS

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Import z Ukrainy

W roku ubiegłym, struktura wymiany handlowej nie uległa znaczącym zmianom.Zgodnie z polskimi danymi statystycznymi import z Ukrainy w 2016 r. zdominowało pięć grup towarowych:

 • wyroby metalurgiczne – 26,3 % udziału, wzrost wartości dostaw o 17%;
 • artykuły rolno-spożywcze – 24,2 % udziału, wzrost wartości dostaw o 15%;
 • produkty mineralne – 19,1 % udziału, wzrost dostaw o 36 %;
 • wyroby drzewno-papiernicze – 11,2 % udziału, wzrost dostaw o 11 %;
 • artykuły przemysłu elektromaszynowego – 6,3 %, spadek wartości dostaw o 9%.

Struktura towarowa polskiego importu z Ukrainy w 2016 r., według ukraińskich danych statystycznych, przedstawiała się następująco:

 • metale czarne – 19,3 % udziału w ogólnej strukturze ukraińskiego eksportu do Polski (wzrost dostaw do Polski w 2016 roku o 20 % w porównaniu z rokiem poprzednim);
 • maszyny elektryczne – 12,5% udziału (spadek dostaw z Ukrainy o 1,6%);
 • rudy metali, żużel i popiół – 8,8% udziału (spadek dostaw o 11,5%);
 • drewno i wyroby z drewna – 8,5 % udziału (wzrost o 5,3%);
 • meble – 5,5 % (wzrost o 55,9%);
 • nasiona i owoce roślin oleistych – 4,6% udziału (wzrost dostaw o 79,1%)
 • tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego – 3,5 % udziału (wzrost o 60,0%);
 • wyroby z metali czarnych – 2,9% udziału (wzrost dostaw o 23,9 %);
 • produkty mineralne – 2,6% udziału (wzrost dostaw o 169,5%).

 

Rysunek 3: Struktura polskiego importu z Ukrainy w 2016 roku (dane GUS)3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto, największy wzrost dostaw z Ukrainy do Polski w 2016 roku odnotowano w przypadku następnych pozycji towarowych: nici syntetyczne lub sztuczne (w 2016 r. odnotowano 7,5-krotny wzrost importu z Ukrainy w/w towarów w porównaniu z 2015 r.), produkty z mięsa i ryby (6,7-krotny wzrost dostaw z Ukrainy), jedwab (poziom dostaw wzrósł 5,6-krotnie), parasole (prawie 4,5-krotny wzrost dostaw), ołów i wyroby z ołowiu (wzrost o 319%) oraz mięso i podroby mięsne (wzrost dostaw o 235%).

Największy spadek polskiego eksportu na Ukrainę według danych Ukrstatu odnotowano w przypadku cynku i wyrobów z cynku (spadek o 98,9%), ryb i skorupiaków (spadek o 98,1%), niklu i wyrobów z niklu (spadek o 90,6%), szelaku naturalnego (spadek o 87%), jak również w przypadku napojów alkoholowych i bezalkoholowych odnotowano spadek polskiego importu z Ukrainy o 70,6% oraz w przypadku statków powierzchnych – o 66,9%.

 

Rysunek 4: Porównanie struktury polskiego importu z Ukrainy w latach 2014-2016                                                                                                                             (w mln USD), dane GUS

4


Polski import z Ukrainy w 2016 roku (dane Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy)

Sekcje wg UKT ZED

2016

Dynamika (porównanie 2016 do 2015 roku)

Udział

 

Wartość, w tys. USD

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego

25 106,7

148,9%

1,1%

produkty pochodzenia roślinnego

186 529,8

118,0%

8,5%

Tłuszcze, oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; produkty ich rozkładu

76 441,8

160,0%

3,5%

Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkohol i ocet; tytoń

153 250,7

76,6%

7,0%

Produkty mineralne

271 277,8

102,8%

12,3%

Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych

48 866,9

98,1%

2,2%

Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku

26 058,4

130,2%

1,2%

Skóry; wyroby z nich; artykuły podróżne, torby, pojemniki

53 659,5

135,1%

2,4%

Drewno i wyroby z niego; wyroby z korka, słomy, esparto; wyroby koszykarskie

188 046,2

105,4%

8,5%

Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier i tekstura

17 825,0

146,3%

0,8%

Materiały i wyroby włókiennicze

54 427,5

103,7%

2,5%

Obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, pióra, sztuczne kwiaty

30 760,1

110,1%

1,4%

Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki itp., wyroby ceramiczne, szkło

41 899,2

113,8%

1,9%

Perły; metale i kamienie szlachetne i półszlachetne; sztuczna biżuteria

271,4

121,8%

0,01%

Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych

525 337,4

119,4%

23,9%

Urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku

316 544,8

98,5%

14,4%

Środki transportu, statki powietrzne, jednostki pływające

11 936,4

98,5%

0,5%

Przyrządy, aparaty optyczne, kinematograficzne, pomiarowe, medyczne, inne

2 699,1

55,5%

0,1%

Różne wyroby przemysłowe

143 071,0

152,0%

6,5%

Dzieła sztuki

7,1

102,0%

0,0%

Wyroby różne

26 107,9

3440,1%

1,2%

Towary RAZEM

2200124,7

111,3%

  

 

Eksport na Ukrainę

Polska w ubiegłym roku eksportowała na Ukrainęprzeważniewyroby przemysłu maszynowego (32,1% - dane GUS), przemysłu chemicznego (21,1%) oraz artykuły rolno-spożywcze (9,4%).Wymiana handlowa z Polską ożywiła się po 2 latach spadków i wyraźnie zauważalny jest wzrost wymiany praktycznie we wszystkich kategoriach towarów. Według ukraińskich danych znacząco wzrósł import z Polski nawozów i wyrobów przemysłu chemicznego, gotowych artykułów spożywczych, wyrobów przemysłu tekstylnego, środków farmaceutycznych, a także środków transportu.

 

Rysunek 5: Struktura polskiego eksportu na Ukrainę w 2016 roku (dane GUS)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura towarowa polskiego eksportu na Ukrainę w 2016 r., według danych ukraińskich,przedstawiała się następująco:

 • produkty mineralne – 15,9 % udziału w ogólnej strukturze ukraińskiego importu z Polski (spadek dostaw w 2016 roku o 9,6 % w porównaniu z rokiem poprzednim);
 • materiały sztuczne i polimery – 9,2 % udziału (wzrost dostaw o 17,8 %);
 • maszyny elektryczne – 8,8 % udziału (wzrost dostaw o 3,5%);
 • reaktory jądrowe, kotły i maszyny – 8,7 % udziału (wzrost o 38,3%);
 • środki transportu lądowego, oprócz kolejowego – 3,6 % (wzrost o 34,3 %);
 • papier i tektura – 3,3 % udziału (wzrost dostaw o 16,8%)
 • metale czarne – 2,6 % udziału (wzrost o 23,2 %);
 • olejki eteryczne – 2,5% udziału (wzrost dostaw o 33,4 %).

Ponadto, największy wzrost dostaw z Polski na Ukrainę w 2016 roku odnotowano w przypadku następnych pozycji towarowych: nikiel i wyroby z niklu (w 2016 r. odnotowano prawie 145-krotny wzrost eksportu na Ukrainę w porównaniu z 2015 r.), dzieła sztuki (prawie 24-krotny wzrost dostaw), kultury zbożowe (w 2016 r. poziom dostaw na Ukrainę wzrósł 12-krotnie), korek i wyroby z korku (11-krotny wzrost dostaw) oraz lokomotywy kolejowe (wzrost dostaw o 347%).

Największy spadek polskiego eksportu na Ukrainę według danych Ukrstatu odnotowano w przypadku nakryć głowy (spadek o 89,1%), instrumentów muzycznych (spadek o 74,9%), ołowiu i wyrobów z ołowiu (spadek o 58,4%), pozostałych włókien tekstylnych (spadek o 50,2%), jak również w przypadku statków powietrznych odnotowano spadek polskiego eksportu na Ukrainę o 48,5% oraz w przypadku środków pływających – o 29,3%.

W przeciągu ostatnich miesięcy Ukraina wprowadziła szereg nowelizacji obowiązującego ustawodawstwa mających na celu liberalizację oraz deregulację działalności gospodarczej. Na chwilę obecną trudno jest jednak ocenić na ile wprowadzone zmiany ułatwią prowadzenie biznesu nad Dnieprem, niemniej jest to pozytywny sygnał szczególnie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Szczegółowe informacje na temat nowelizacji oraz aktualne informacje gospodarcze dostępne są na stronach Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie.

 

Rysunek 6: Porównanie struktury polskiego eksportu na Ukrainę w latach 2014-2016                                                                                           (w mln USD), dane GUS

  6

 
 Polski eksport na Ukraine w 2016 roku (dane Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy)

 

Sekcje wg UKT ZED

2016

Dynamika (porównanie 2016 do 2015 roku)

Udział

Wartość, w tys. USD

I

Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego

70 402,4

88,8%

2,6%

II

Produkty pochodzenia roślinnego

51 864,7

97,3%

1,9%

III

Tłuszcze, oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; produkty ich rozkładu

2 629,3

83,2%

0,1%

IV

Gotowe artykuły spożywcze; napoje bezalkoholowe, alkohol i ocet; tytoń

174 607,6

127,5%

6,5%

V

Produkty mineralne

442 000,1

90,9%

16,4%

VI

Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych

309 967,0

140,7%

11,5%

VII

Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z kauczuku

284 795,2

116,9%

10,6%

VIII

Skóry; wyroby z nich; artykuły podróżne, torby, pojemniki

66 319,4

175,7%

2,5%

IX

Drewno i wyroby z niego; wyroby z korka, słomy, esparto; wyroby koszykarskie

36 523,6

117,5%

1,4%

X

Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier i tekstura

104 264,8

115,5%

3,9%

XI

Materiały i wyroby włókiennicze

135 554,3

153,8%

5,0%

XII

Obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, pióra, sztuczne kwiaty

3 716,6

82,2%

0,1%

XIII

Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki itp., wyroby ceramiczne, szkło

76 490,2

123,7%

2,8%

XIV

Perły; metale i kamienie szlachetne i półszlachetne; sztuczna biżuteria

90,8

170,5%

0,0%

XV

Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych

223 486,9

113,8%

8,3%

XVI

Urządzenia mechaniczne i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku

470 351,3

118,3%

17,5%

XVII

Środki transportu, statki powietrzne, jednostki pływające

120 306,6

142,5%

4,5%

XVIII

Przyrządy, aparaty optyczne, kinematograficzne, pomiarowe, medyczne, inne

18 046,0

124,4%

0,7%

XX

Różne wyroby przemysłowe

76 490,6

96,4%

2,8%

XXI

Dzieła sztuki

55,7

2390,6%

0,0%

 

Wyroby różne

24 795,4

162,6%

0,9%

 

Towary RAZEM

2692758,5

115,9%

  

 
 
Opracowano: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie


 


 


 

 


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Serwis samochodowy

Zajmiemy się każdym problemem Twojego samochodu – od serwisu kół przez mechanikę, aż po usługi bl...
Polska - SZCZECIN 2022-01-22 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Google Ads – co to jest?

Umiejętne prowadzenie internetowej kampanii marketingowej to w dzisiejszych czasach klucz do sukc...
Polska - SZCZECIN 2022-01-22 Dodał: Adam grabowski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Hosting SEO

SEO hosting wykorzystuje tradycyjne i nietradycyjne metody w celu poprawy optymalizacji strony i...
Polska - SZCZECIN 2022-01-22 Dodał: Adam grabowski Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert