Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKolejna liberalizacja ograniczeń na rynku walutowym

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Natalia Szymborska | 2017-05-18 11:51:31
aktualności, ograniczenia, rynek walutowy, liberalizacja

Narodowy Bank Ukrainy - w związku z wygaśnięciem obowiązywania wcześniej wprowadzonych przez bank centralny ograniczeń administracyjnych na rynku walutowym – decyzją z dnia 14 września br. zliberalizował niektóre zapisy dotyczące dokonywania przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne transakcji walutowych.

W szczególności liberalizacji uległy następujące ograniczenia:

- rozliczenia z tytułu transakcji eksportowych / importowych dokonywane powinny być w ciągu 120 dni kalendarzowych (dotychczas 90 dni);

- limit wypłaty gotówki osobom fizycznym z kont bieżących i lokat bankowych w walucie zagranicznej przez kasy banków i bankomaty w ciągu jednego dnia zwiększono ze 100 tys. UAH do 250 tys. UAH (w ekwiwalencie) w przypadku jednego klienta wg kursu Narodowego Banku Ukrainy;

- z dniem 13 czerwca 2016 r. zniesiono zakaz przekazywania za granicę dochodów od dywidend naliczonych inwestorom zagranicznym w latach 2014-2015 oraz ustanowiono limit miesięczny na ich wypłatę: 1 mln USD (w ekwiwalencie) lub 10% łącznej kwoty należnych do wypłaty dywidend lecz nie więcej niż ekwiwalent 5 mln USD (w przypadku, jeżeli 10% łącznej kwoty należnych do wypłaty inwestorowi dywidend przekracza 5 mln USD w ekwiwalencie).

Równocześnie bank centralny utrzymał następujące ograniczenia walutowe:

- poziom obowiązkowej odsprzedaży przez podmioty gospodarcze na rynku międzybankowym dochodów walutowych z tytułu zrealizowanych operacji handlu zagranicznego utrzymano na poziomie 65%;

Przypominamy, iż obowiązek odsprzedaży waluty nie dotyczy:

- wpływów walutowych otrzymanych przez eksportera-rezydenta Ukrainy w postaci kredytu od agencji eksportowo-kredytowej w celu wykonania swoich zobowiązań wobec kontrahenta zagranicznego);

- zabezpieczenia pieniężnego (gwarancja, zastaw, przedpłata, lokata bankowa), które nierezydent przekazuje w celu udziału w przetargach w ramach zamówień publicznych;

- utrzymano ograniczenie na zakup w ciągu jednego dnia operacyjnego waluty obcej przez osoby na poziomie12 tys. UAH w ekwiwalencie walutowym na dobę;

- limit przekazu przez osoby fizyczne - rezydentów Ukrainy dewizy w ciągu jednego dnia roboczego wynosi równowartość 15 tys. UAH oraz 150 tys. UAH w ciągu jednego miesiąca (nie dotyczy transakcji związanych z opłatą studiów za granicą, usług medycznych, itp.);

- w odniesieniu do instytucji bankowych utrzymano obowiązek przeprowadzania kontroli operacji eksportowych nawet po przekazaniu do banku przez strony transakcji potwierdzenia umorzenia roszczeń wzajemnych wyrażonych w walucie I grupy klasyfikatora dewiz/ rublach rosyjskich (dotyczy transakcji, których kwota nie przekracza równowartości 500 tys. USD);

- ograniczenie łącznych zakupów walut przez bank do poziomu 0,1% kapitału banku ponad wartość waluty sprzedanej;

- zakaz wydawania kredytów w walucie narodowej zabezpieczonych przez środki pieniężne w walucie obcej ulokowane na rachunkach bankowych;

- zakaz zakupu przez banki dewiz na zlecenie podmiotów gospodarczych, na których rachunkach bankowych zakumulowano walutę obcą w wysokości ponad 25 tys. USD.

Rozporządzenie Narodowego Banku Ukrainy w sprawie liberalizacji w/w ograniczeń za wyjątkiem zapisów dotyczących repatriacji dywidend oraz zmiany kursu walut weszło w życie z dniem 15 września 2016 r. i obowiązuje do 16 grudnia 2016 r.

Źródło: Narodowy Bank Ukrainy, „Ukraiński Nowyny”, „Ekonomiczna Prawda”, „PwC”