Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacja dotycząca procedury wwozu do Ukrainy nasion i materiału siewnego z państw Unii Europejskiej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Woińska | 2016-07-15 13:32:54
aktualności, nasiennictwo, przepisy, wwóz, ukraina

Zgodnie z ustawą Ukrainy „O nasionach i materiale sadzeniowym” na obszar celny Ukrainy dozwolony jest wwóz nasion i materiału siewnego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Odmian Roślin nadających się do rozpowszechniania w Ukrainie.

Odnośnie wwozu do Ukrainy odmiany nasion wpisanej do Rejestru Odmian Roślin OWGR

 

Wwóz do Ukrainy odmiany nasion wpisanej do Rejestru Odmian Roślin OWGR (dot. odmian roślin uprawnych, w przypadku których Ukraina dołączyła do schematów certyfikacji) dozwolony jest pod warunkiem, iż w/w odmiany przeznaczone są dla rozmnażania i następnie wywiezione zostaną z terytorium Ukrainy.

Do wwożonej na obszar celny Ukrainy partii nasion dołączana jest próbka odmiany, oficjalnie uwierzytelniona przez specjalnie uprawniony państwowy organ rejestracji, oficjalnie uwierzytelnione próbki składników używanych do wytwarzania odmiany, w przypadku odmian mieszańcowych oraz szczegółowy opis odmiany/hybrydy.

Obecnie Państwowa Inspekcja Rolnicza Ukrainy nadaje list-potwierdzenie o tym, że nasiona odmian roślin wpisanych do Rejestru Odmian OWGR, wwozi się do Ukrainy dla rozmnażania z następną certyfikacją oraz wywozem za jej granicy.

Tryb wwozu do Ukrainy nasion odmiany wpisanej do Rejestru Odmian Roślin Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, tych roślin rolniczych, do schematów certyfikacji odmian których przyłączyła się Ukraina, pod warunkiem, że one są przeznaczone dla rozmnażania oraz następnego wywozu poza granicy państwa, jestzatwierdzony rozporządzeniem Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy od 25 marca 2013 roku № 216 oraz jest zarejestrowany w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy 10 kwietnia 2013 r. pod № 580/23112.

 

Odnośnie wwozu nasion do celów selekcji, prac badawczych i ekspozycji

 

Nasiona i materiał siewny odmian roślin niewpisanych do Rejestru Odmian Roślin Ukrainy oraz/albo do Rejestru Odmian Roślin Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wwozi się na obszar celny Ukrainy dla selekcji, prac badawczych i ekspozycji przez podmioty gospodarcze bez względu na formę własności, na podstawie wydanego przez Państwową Inspekcję Rolniczą Ukrainy potwierdzenia.

Liczność próbek nasion oraz materiału siewnego roślin, wwożonych do celów selekcji, prac badawczych i ekspozycji w ciągu jednego roku kalendarzowego, nie powinna przekraczać trzydziestokrotnej ilości materiału siewnego odmiany, przekazywanego dla przeprowadzenia w ciągu jednego roku prób terenowych w zakresie ekspertyzy kwalifikacyjnej odmian roślin pdnośnie przydatności do rozpowszechniania na Ukrainie.

W przypadku odmian roślin (rodzajów i gatunków) nie podlegających ekspertyzie kwalifikacyjnej odnośnie przydatności do rozpowszechniania na Ukrainie, próbki nasion oraz materiału siewnego do celów selekcji, prac badawczych i ekspozycji w ciągu jednego roku kalendarzowego wwozi się w ilościach, które nie przekraczają ilości nasion albo materiału siewnego przekazywanego razem ze wznioskiem dot. odmiany roślin.

W celu otrzymania potwierdzenia podmiot gospodarczy zwraca się do Państwowej Inspekcji Rolniczej Ukrainy z wnioskiem o wydanie potwierdzenia uprawniającego do wwozu do Ukrainy nasion i materiału siewnego odmian roślin dla selekcji, prac badawczych i ekspozycji.

Tryb udzielania potwierdzenia uprawniającego do wwozu na Ukrainę nasion i materiału siewnego odmian roślin przeznaczonych dla selekcji, prac badawczych i ekspozycji zatwierdzony jest rozporządzeniem Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy z dnia 20 lutego 2013 roku nr 116.