Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZmiany w „Kodeksie podatkowym Ukrainy” w 2016 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Natalia Szymborska | 2017-05-18 11:59:18
aktualności, kodeks podatkowy ukrainy, zmiany

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany w „Kodeksie podatkowym Ukrainy”.

Zmiany w prawie podatkowym wprowadzono w ramach realizowanej w Ukrainie reformy podatkowej. Poniżej przedstawiamy zestawienie podstawowych zapisów „Kodeksu podatkowego Ukrainy” dot. obowiązkowych podatków i opłat, które obowiązywały do 31 grudnia 2015 r. oraz zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

„Kodeks podatkowy Ukrainy” do 30.12.2015 r.

„Kodeks podatkowy Ukrainy” od 01.01.2016 r.

Podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT)

Stawka podatku

Stawka podatku

Zmiany

18%

18%

- zniesiono możliwość comiesięcznego uiszczania podatku awansem;

- przedsiębiorstwa, których roczne dochody przekroczą 20 mln UAH zobowiązane są do składania kwartalnych sprawozdań z uiszczania CIT

 

Podatek od wartości dodanej (VAT)

20%

20%

brak zmian

Podatek od wartości dodanej w przypadku wyrobów medycznych i środków leczniczych

7%

7%

brak zmian

Podatek od wartości dodanej dla gospodarstw rolnych

Transakcje z tytułu dostaw na terytorium Ukrainy i eksportu z Ukrainy roślin uprawnych (zgodnie z odpowiednim wykazem) zwolniono z podatku VAT;

- 100% podatku VAT gromadzono na specjalnych rachunkach gospodarstw rolnych (nie przekazywano do budżetu państwa)

Przywrócono obowiązek uiszczania podatku VAT w przypadku transakcji z tytułu dostaw na terytorium Ukrainy i eksportu z Ukrainy roślin uprawnych (zgodnie z odpowiednim wykazem):

- 85% podatku VAT przekazywane jest do budżetu państwa, a 15% - na specjalny rachunek przedsiębiorstwa rolnego zajmującego się uprawą zbóż;

- 20% - do budżetu państwa i 80% - na rachunek specjalny gospodarstwa rolnego zajmującego się hodowlą inwentarza żywego;

- 50% - do budżetu państwa i 50% - na rachunek specjalny w przypadku gospodarstw rolnych produkujących pozostałe towary rolno-spożywcze

Podatek akcyzowy:

Piwo słodowe

1,24 UAH za 1 litr spirytusu 100%

2,48 UAH za 1 litr spirytusu 100%

Wina naturalne z dodatkiem spirytusu oraz wzmacniane

3,58 UAH za 1 litr spirytusu 100%

7,16 UAH za 1 litr spirytusu 100%

Spirytus etylowy niedestylowany o koncentracji alkoholu mniejszej niż 80%, destylaty spirytusu oraz napoje spirytusowe otrzymane drogą destylacji likiery oraz inne napoje zawierające spirytus

70,53 UAH za 1 litr 100 % spirytusu

105,80 UAH za 1 litr 100 % spirytusu

Papierosy bez filtra, cygaretki

304,11 UAH za 1000 szt. (minimalna stawka podatku akcyzowego)

425,75 UAH za 1000 szt. (minimalna stawka podatku akcyzowego)

Podatek od dochodów osób fizycznych

15% i 20%

18% niezależnie od poziomu bazy opodatkowania

Podatek dochodowy od przychodów z dywidend

5%

5%

Podatek od pasywnych dochodów, w tym wpływów z tytułu lokat bankowych

20%

18%

Jednolita składka na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne uiszczana przez pracodawcę

34,7% - 49,7%

22%

Jednolita składka na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne uiszczana przez pracownika

3,6%

zniesiono

Górny pułap podatku od nieruchomości

2% płacy minimalnej za 1 m² powierzchni

3% płacy minimalnej za 1 m² powierzchni

Podatek od środków transportu

25000 UAH w przypadku samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 3 tys. m³, wykorzystywane nie dłużej niż 5 lat od daty produkcji

25000 UAH w przypadku samochodów osobowych, których wartość przekracza 770 płac minimalnych oraz które wykorzystywane są nie dłużej niż 5 lat od daty produkcji

Uproszczony system opodatkowania

I-II grupa przedsiębiorców – 10-20% płacy minimalnej

brak zmian

III grupa (przedsiębiorstwa o rocznym poziomie dochodów mniej niż 20 mln UAH) – 2% od dochodu (z VAT); 4% od dochodu (bez VAT)

III grupa (przedsiębiorstwa o rocznym poziomie dochodów mniej niż 5 mln UAH) – 3% od dochodu (z VAT); 5% od dochodu (bez VAT)

IV grupa (przedsiębiorstwa rolne) – 0,09-3% wartości 1 ha gruntu (w zależności od rodzaju gruntu)

IV grupa (przedsiębiorstwa rolne) – 0,16-5,4% wartości 1 ha gruntu (w zależności od rodzaju gruntu)

Ponadto zgodnie z nową redakcją „Kodeksu podatkowego Ukrainy”, w roku 2016 opłata za korzystanie z częstotliwości radiowych wyniesie 13,35%, podatek ekologiczny – 26,7%. Dokument przewiduje również utworzenie dwóch rejestrów przedsiębiorstw ubiegających się o zwrot nadpłaconego do budżetu państwa podatku VAT. Do I rejestru wejdą przedsiębiorstwa otrzymujące co najmniej 40% dochodów z transakcji eksportowych. W przypadku w/w grupy utrzymane zostaną warunki uzyskania podarku VAT w systemie automatycznym. Z kolei do II rejestru wejdą pozostałe przedsiębiorstwa, którym nie przysługuje automatyczny zwrot podatku VAT. W/w system wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

Źródło: „Arzinger