Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSpotkanie polskich inwestorów z Ministrem Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy A. Abromaviciusem

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Natalia Szymborska | 2015-12-21 13:43:01
aktualności, ministr rozwoju gospodarczego i handlu ukrainy a. abromavicius, spotkanie

W dniu 10 grudnia br. odbyło się zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie przy współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Poslkich na Ukrainie spotkanie największych polskich inwestorów z Ministrem Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy A. Abromaviciusem.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni przedstawiciele administracji ukraińskiej: Natalia Mykolska - Zastępca Ministra Rozwoju Gospodarczego i Handlu – Przedstawiciel Handlowy Ukrainy, Oleg Czurij - Zastępca Przewodniczącego Narodowego Banku Ukriany, Ksenia Lapina - Przewodnicząca Służby Regulacyjnej Ukrainy, Dmyto Doniec - Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Fiskalnej Służby Denis Gutenko, Dyrektor Departamentu Regulowania Handlu Zagranicznego oraz Olena Bałbekowa, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzyanrodowej i Intergracji Europejskiej MRGiH Ukrainy.

W spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy wzięło udział kierownictwo blisko 40-tu polskich spółek zarejestrowanych na Ukrainie.

Minister A. Abromovicius omówił główne tendencje zachądzące w ukraińskiej gospodarce, przedstawił prognozę makroekononiczną na na najbliższe lata , a także wskazał na najważniejsze osiągnięcia kierowanego przez siebie resortu w sferze refomowania systemu zamównień pubicznych, działalności przedsiębiortw państwowcych, działalań ukierunkowanych na deregulację gospodarki i poprawę klimatu inwestycyjnego oraz plany w zakresie aktywizacji działalności eksportowej ukraińskich przedsiębiorstw i stosunków handlowych Ukrainy z jej perspektywicznymi partnerami.

Minister zapowiedział również zniesienie przed terminem, tj. od 1 stycznia 2016 roku dodatkowych opłat celnych w wysokości 5 i 10% na towary importowane do Ukrainy zaprowadzonych 26 lutego br. na okres 12 miesięcy (odpowiedni projekt ustawy został złożony przez MRGiH do Rady Najwyższej Ukrainy).

Ambasador H. Litwin podziękował Ministrowi za możliwość przeprowadzenia spotkania z polskim biznesem, a także wyraził potrzebę prowadzenia regularnego dialogu przedstawicieli ukraińskich resortów gospodarczych z polskimi firmami.

Zastępca Prezes Narodowego Banku Ukrainy, O. Czurij omówił aktualną sytyację w sektorze finansowo-bankowym Ukrainy oraz wyjaśnił przyczyny utrzymywania ograniczeń walutowych. Zaznaczył, iż polityka regulacyjna NBU w 2015 roku i w najbliższych latach będzie determinowana wypełnianiem ściśle określonych warunków zawartych w porozumieniu z MFW w ramach „Road Map” dla sektora finansowego Ukrainy.

Przewodnicząca Służby Regulacyjnej Ukrainy, K. Lapina omówiła najważniejsze działania podejmowane przez Służbę Regulacyjną mające na celu usunięcie barier w prowadzeniu biznesu.

Przedstawiciel Służby Fiskalnej Ukrainy, D. Doniec skomentował ogólną sytuację i tendencje w zakresie zaległości budżetu państwa wobec przedsiębiorstw działających na terenie Ukrainy. Zaznaczył, iż od początku 2015 roku zmniejszono zadłużenie z tego tytułu o 9 mld UAH. Zwrócił również uwagę na fakt, iż ogólne miesięczne limity, do wysokości których może zostać zwrócony VAT są określane przez Ministerstwo Finansów Ukrainy.

Kolejna część spotkania miała charakter dyskusji. Wszystkie obecne na spotkaniu polskie firmy miały możliwość zgłoszenia odnotowywanych przez siebie problemów, wskazania kluczowych barier w rozwijaniu działalności inwestycyjnej na terenie Ukrainie lub skierowania konkretnych pytań do obecnych ze strony ukraińskiej gości.

Wśród najczęściej sygnalizowanych w trakcie w/w spotkania przez polskich inwestorów problemów należy wymienić : zaległości w zwrocie podatku VAT, kwestionowanie przez służby celne wartości celnej importowanych towarów, przypadki intensywnych i szczegółowych kontroli prawidłowości prowadzenia działalności gospodarczej (głównie ze strony organów służb podatkowych), częste przekraczenie kompetencji przez organy kontrolne, utrudnienia spowodowane brakiem wystarczającej infrastruktury lokalnej i wparcia do rozbudowy inwestycji, możliwe utrudnienia i przerwy w dostawie energii elektrycznej do zakładów.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie