Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZestawienie wybranych ogłoszeń o zamówieniach publicznych na Ukrainie oraz przetargach ogłoszonych przez międzynarodowe organizacje finansowe i Komisję Europejską

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marek Kubel-Grabau | 2015-10-13 15:10:35
aktualności, przetargi

Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych ogłoszeń o zamówieniach publicznych na Ukrainie oraz przetargach ogłoszonych przez międzynarodowe organizacje finansowe, w których mogą brać udział zagraniczni oferenci.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych ogłoszeń o zamówieniach publicznych na Ukrainie oraz przetargach ogłoszonych przez międzynarodowe organizacje, w których mogą brać udział zagraniczni oferenci.

Jednocześnie przypominany, iż wszystkie ogłoszenia o zamówieniach publicznych na Ukrainie (adresowane zarówno wyłącznie do krajowych oferentów, jak i do wszystkich potencjalnych oferentów, bez ograniczeń) znaleźć można w publicznym portalu zamówień publicznych (http://www.tender.me.gov.ua).

Numer: 211490

Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: „Biłocerkiwska tepłoelektrocentral”, kod EDRPOU 30664834, ul. Petra Zaporożca 361, Biła Cerkwa, obwód kijowski, 09114, Ukraina; www.tender.me.gov.ua

Osoba kontaktowa: p. Wasyl Syrytsia, tel. +38 (0456) 337-675, tel./faks +38 (0456) 379-855; e-mail: sve@bctec.kiev.ua

Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Części zapasowe do turbin parowych; numer przetargu 211490

Branża: Budownictwo, materiały budowlane, maszyny specjalne

Planowana cena zakupu: 4,9 mln UAH

Państwo/Rynek: Ukraina

Termin składania ofert do: 18.11.2015

Numer: 211295

Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej Ukrainy, kod EDRPOU 37471928, ul. Wełyka Żytomyrska 9, Kijów, 01601, Ukraina; www.tender.me.gov.ua, www.minregion.gov.ua

Osoba kontaktowa: p. Hałyna Merkuszewa, tel. +38 (05652) 9-53-58, tel./faks +38 (05652) 5-51-71

Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Sprzęt komputerowy do instalacji w wielkiej sali konferencyjnej Ministerstwa; numer przetargu 211295

Branża: Komputery, sprzęt biurowy, oprogramowanie

Planowana cena zakupu: 2,6 mln UAH

Państwo/Rynek: Ukraina

Termin składania ofert do: 10.11.2015

Numer: 211507

Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Centralne Biuro Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w Kijowie, kod EDRPOU 08592201; ul. Wołodymyrska 15, Kijów, 01601, Ukraina; www.tender.me.gov.ua

Osoba kontaktowa: p. Iwan Bereżańskyj, tel. +38 (044) 271-95-16; tel./faks +38 (044) 271-92-16; e-mail: 104urz@ukr.net

Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Komputery i sprzęt biurowy; numer przetargu 211507

Branża: Komputery, sprzęt biurowy, oprogramowanie

Planowana cena zakupu: 1,5 mln UAH

Państwo/Rynek: Ukraina

Termin składania ofert do: 10.11.2015

Numer: 211143

Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Narodowe Biuro Antykopupcyjne Ukrainy, kod EDRPOU 39751280; ul. Surikowa 3, Kijów, 03035, Ukraina; www.tender.me.gov.ua

Osoba kontaktowa: p. T.M. But, tel. +38 (044) 246-31-51, e-mail: tamara_boot@ukr.net

Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Bielizna osobista, koszule ; numer przetargu 211143

Branża: Przemysł lekki

Planowana cena zakupu: 1,19 mln UAH

Państwo/Rynek: Ukraina

Termin składania ofert do: 10.11.2015

Numer: 211144

Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Narodowe Biuro Antykopupcyjne Ukrainy, kod EDRPOU 39751280; ul. Surikowa 3, Kijów, 03035, Ukraina; www.tender.me.gov.ua

Osoba kontaktowa: p. T.M. But, tel. +38 (044) 246-31-51, e-mail: tamara_boot@ukr.net

Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Odzież robocza dla mężczyzn; numer przetargu 211144

Branża: Towary, prace, usługi

Planowana cena zakupu: 1,47 mln UAH

Państwo/Rynek: Ukraina

Termin składania ofert do: 11.11.2015

Numer: 210965

Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Obwodowy Szpital Kliniczny im. O. Herbaczewskiego Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej, kod EDRPOU 01991406; ul. Czerwonoho Chresta 3, Żytomierz, 10002, Ukraina; www.tender.me.gov.ua

Osoba kontaktowa: p. Mykoła Susłyk, tel. +38 (0412) 43-87-35, +38 (0412) 43-87-28, +38 (068) 835-17-81, e-mail: medisa@meta.ua

Temat przetargu, numer przetargu, zakres: Litotryptor laserowy typu kontaktowego; numer przetargu 210965

Branża: Medycyna społeczna

Planowana cena zakupu: 1,7 mln UAH

Państwo/Rynek: Ukraina

Termin składania ofert do: 27.10.2015

 

Nazwa i numer projektu: Second Power Transmission Project (PTP-2), nr P146788

Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Bank Światowy

Organizacje uczestniczące w projekcie: „PAT UKRENERHO”, ul. Simona Petlury 25, Kiev, 01032, Ukraina

Rodzaj zapytania: Wniosek o wyrażenie zainteresowania

Osoba kontaktowa: p. Wiktor Lysych, Kierownik Wydziału Inwestycji Międzynarodowych „PAT UKRENERHO”, tel. +38 (044) 238-38-39, +38 (044) 238-30-14, tel./faks +38 (044) 238-39-81; e-mail: Office@nec.energy.gov.ua

Temat przetargu, zakres: Zwiększenie poziomu niezawodności systemu przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej na Ukrainie oraz wzmocnienie rynku hurtowego energii elektrycznej na Ukrainie. Elementy projektu:

  1. Modernizacja podstacji przesyłowych
  2. Wzmocnienie rynku energii elektrycznej na Ukrainie:

- montaż i podłączenie urządzeń do kompensacji mocy biernej dla wybranych podstacji przesyłowych wysokiego napięcia

- wprowadzenie systemu Smart Grid poprzez jego zakup i instalacje rozwiązań Smart Grid, w tym: modernizację sieci telekomunikacyjnej pomiędzy odnawialnymi źródłami energii, podstacjami kluczowymi sieci przesyłowych a centrami sterowania systemem.

Planowana cena zakupu: 378,72 mln USD

Branża: Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej

Państwo/Rynek: Ukraina

Termin składania wniosków do: 30.10.2015 r.

Informacja o przetargu na stronie Banku Światowego: Link 1, Link 2

 

Nazwa i numer projektu: Serving People, Improving Health Project for Ukraine, nr P144893

Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Bank Światowy

Organizacje uczestniczące w projekcie: Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy, ul. Hruszewskiego 7, Kijów, 01601, Ukraina

Rodzaj zapytania: Wniosek o wyrażenie zainteresowania

Osoba kontaktowa: p. Wołodymyr Iwczuk, Regionalny Koordynator Reform w zakresie ochrony zdrowia, tel. +38 (096) 476-66-75, +38 (067) 99-77-5-88; e-mail: ivchuk1970@gmail.com, kholeg2@yahoo.com

Temat przetargu, zakres: Zwiększenie poziomu jakości usług medycznych w wybranych obwodach Ukrainy w zakresie pierwotnej i wtórnej profilaktyki chorób układu krążenia i nowotworów, jak również zwiększenie efektywności systemu ochrony zdrowia.

• Poprawa poziomu świadczenia usług na rynku lokalnym

• Wzmocnienie systemu zarządzania przez Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy

• Wsparcie podczas wdrożenia realizacji projektu, monitorowanie i ocena jego realizacji

Planowana cena zakupu: 261,03 mln USD

Branża: Ochrona zdrowia

Państwo/Rynek: Ukraina

Termin składania wniosków do: 14.10.2015 r.

Informacja o przetragu na stronie Banku Światowego: Link 1, Link 2

 

Nazwa i numer projektu: Pan European Corridor Project, nr 7969-GPN-40185

Nazwa i dane teleadresowe instytucji ogłaszającej przetarg: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Organizacje uczestniczące w projekcie: „UKRAWTODOR”, ul. Antonowicza 51/701, Kijów, 03150, Ukraina

Rodzaj zapytania: Ogólne ogłoszenie o zakupie

Osoba kontaktowa: p. Roman Ignatenko, „Ukrdorinwest”, tel. +38 (044) 287-70-60; e-mail: mail@ukrdorinvest.com.ua

Temat przetargu, zakres:

  • Remont odcinka trasy M06, Kijów – Czop (km 128+000 – km 152+400) – obwodnica Żytomierza
  • Modernizacja odcinku drogowego M01 Kijów – Czernihów – Nowe Jaryłowicze (km 18+730 – km 98+100), w tym budownictwo oddzielnych węzłów drogowych
  • Budowa węzłów drogowych (km 15+668; km 20+029; km 21+767) i 11 mostów dla pieszych na trasie M06 Kijów – Czop
  • Budowa węzłów drogowych na trasie M05 Kijów – Odessa (km 15+390, km 22+286)
  • Doradztwo w zakresie nadzorowania prac budowlanych w poszczególnycn segmentach

Branża: Budownictwo drogowe

Państwo/Rynek: Ukraina

Termin składania wniosków do: 10.11.2015 r.

Informacja o przetargu na stronie EBOR: Link

Nazwa i numer projektu: Stworzenie zakładu dekontaminacji metali i innych materiałów zlokalizowanych w elektrowni jądrowej w Czarnobylu i zwolnienie w/w obiektu z kontroli regulacyjnej (Ukraina), nr przetargu EuropeAid/137337/DH/SUP/UA

Nazwa instytucji ogłaszającej przetarg: Komisja Europejska

Przetarg ogłoszono w ramach programu: Instrumenty Współpracy w Zakresie Bezpieczeństwa Jądrowego (INSC – Instrument for Nuclear Safety Cooperation)

Organizacje uczestniczące w projekcie: Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia (State Agency of Ukraine for the Management of the Exclusion Zone (SAUMEZ), ul. Wasyla Łypkiwskoho 35, bud. 2, Kijów, 03035, Ukraina, tel. +38 (044) 594-82-42, www.dazv.gov.ua

Osoba kontaktowa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Współpracy i Rozwoju, ul. Rue Joseph II 59, Bruksela, B-1000, Belgia, e-mail: EuropeAid-tenders-137337@ec.europa.eu

Temat przetargu, zakres: Projektowanie, produkcja, dostawa, montaż i testowanie, instalacja i licencjonowanie, uruchomienie oraz wsparcie techniczne urządzeń dla zakładu dekontaminacji metali i innych materiałów zlokalizowanych na terenie elektrowni jądrowej w Czarnobylu, zwolnienie w/w materiałów z kontroli regulacyjnej, (w tym wdrożenie systemu monitorowania sytuacji radiacyjnej w pomieszczeniach zakładu).

Branża: Bezpieczeństwo w energetyce jądrowej

Państwo/Rynek: Ukraina

Termin składania wniosków do: 26.11.2015 r.

Informacja o przetargu na stronie Komisji Europejskiej

 

Nazwa i numer projektu: Wsparcie techniczne Unii Europejskiej na rzecz Ukrainy w zakresie programu odbudowy gospodarki Ukrainy; nr przetargu EuropeAid/137187/DH/SER/UA

Nazwa instytucji ogłaszającej przetarg: Komisja Europejska

Organizacje uczestniczące w projekcie: Ministerstwo Ochrony Zdrowia Ukrainy, ul. Hruszewskiego 7, Kijów, 01601, Ukraina

Przetarg ogłoszono w ramach programu: Wsparcie Ukrainy w Zakresie Wzmocnienia Gospodarki (EU Support to Ukraine to Re-launch the Economy (EU SURE))

Osoba kontaktowa: Kierownik Wydziału ds. Finansów, Kontraktów i Audytu, Przedstawicielstwo Unii Europejskiej na Ukrainie, ul. Wołodymyrska 101, Kijów, 01033, Ukraina; e-mail: delegation-ukraine@eeas.europa.eu

Temat przetargu, zakres: Unia Europejska przygotowała program wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw we wszystkich regionach Ukrainy, w zelu wzmocnienia ukraińskiej gospodarki i wzrostu poziomu zatrudnienia na Ukrainie (program „EU Support to Ukraine to Re-launch the Economy – EU SURE”). W/w Program zawiera element pomocy technicznej do realizacji na szczeblu krajowym, który obejmuje dwa głównych elementy: i) wzmocnienie zdolności ukraińskich władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz innych stron zainteresowanych do opracowania i wdrożenia skutecznej polityki rozwoju gospodarczego, w tym polityki rozwoju MŚP; ii) stworzenie portalu internetowego i świadczenie usług informacyjnych dla przedstawicieli małego i średniego biznesu na Ukrainie.

Planowany budżet projektu: 7 mln EUR

Państwo/Rynek: Ukraina

Termin składania wniosków do: 23.10.2015 r.

Formularz wniosków dostępny jest pod linkiem

Informacja o przetargu na stronie Komisji Europejskiej

 

Nazwa i numer projektu: Poprawa krajowego systemu szkoleń w zakresie postępowania, likwidacji i rekultywacji odpadów radioaktywnych na Ukrainie (Część I – Usługi) (U4.01/12-E Part 1) ; nr przetargu EuropeAid/137146/DH/SER/UA

Nazwa instytucji ogłaszającej przetarg: Komisja Europejska

Przetarg ogłoszono w ramach programu: Instrumenty Współpracy w Zakresie Bezpieczeństwa Jądrowego (INSC – Instrument for Nuclear Safety Cooperation)

Rodzaj ogłoszenia: Informacja wstępna (prior information notice)

Temat przetargu, zakres:

Ogólnym celem projektu jest wzrost poziomu bezpieczeństwa, wydajności i opłacalności systemu zarządzania, likwidacji i rekultywacji odpadów radioaktywnych na Ukrainie poprzez poprawę infrastruktury, wprowadzenie systemu licencjonowania operatorów oraz szkolenia personelu.

Projekt ma na celu wdrożenie w/w systemu i wzrost poziomu istniejących szkoleń personelu; przegląd najlepszych międzynarodowych praktyk w tej dziedzinie; przygotowanie programów szkoleniowych dla pracowników, kursów i materiałów obejmujących wszystkie aspekty (teoretyczne i praktyczne) postępowania z odpadami radioaktywnymi; opracowanie specyfikacji technicznych dla sprzętu i narzędzi niezbędnych do rozwoju umiejętności praktycznych w w/w zakresie; prowadzenie kursów pilotażowych dla pracowników; szkolenie instruktorów i in.

Branża: Bezpieczeństwo w energetyce jądrowej

Planowany budżet projektu: 1,1 mln EUR

Państwo/Rynek: Ukraina

Informacja o przetargu na stronie Komisji Europejskiej

 

Nazwa i numer projektu: Usługi ochrony statycznej i mobilnej obiektów, aktywów i uczestników Misji doradczej UE – EUAM Ukraine; nr przetargu EuropeAid/136581/IH/SER/UA

Nazwa instytucji ogłaszającej przetarg: Komisja Europejska

Organizacje uczestniczące w projekcie: Misja doradcza Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (European Union Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform Ukraine – EUAM Ukraine)

Przetarg ogłoszono w ramach programu: CFSP/2014/33/EUAM Ukraine

Rodzaj ogłoszenia: Informacja wstępna (prior information notice)

Temat przetargu, zakres:

Zabezpieczenie ochrony statycznej i mobilnej 24/7 w celu zapewnienia bezpieczeństwa aktywów (osób, urządzeń i obiektów, w tym obiektów zdalnych) w ramach misji EUAM Ukraina oraz uczestników w/w misji.

Branża: Usługi w zakresie bezpieczeństwa

Planowany budżet projektu: 0,6 mln EUR

Państwo/Rynek: Ukraina

Informacja o przetargu na stronie Komisji Europejskiej

 

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sklep rolniczy

Jesteśmy sklepem rolniczym, który posiada w sprzedaży najlepsze części zamienne i akcesoria do ma...
Polska - WIDAWA 2021-03-08 Dodał: Ryszard Golum Handel, Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

Usługa druku sitodrukowego

Krótkie terminy realizacji nadruków wykonanych sitodrukiem – druk EXPRESS nawet do 24h ! Najniżs...
Polska - TUCHÓW 2021-03-08 Dodał: Bogusław Maniak Tekstylia, Odzież i obuwie, Odzież, tekstylia, wyroby skórzane Zobacz ofertę
</h3>TBZ dentysta<br />Popiela 13<br />Toruń 87-100<br /><a href = 574 786 931
574 786 931
TBZ dentysta
tbzdentysta@gmail.com Renomowany gabinet sto">

TBZ dentysta
Popiela 13
Toruń 87-100
574 786 931...
TBZ dentysta Popiela 13 Toruń 87-100 574 786 931 TBZ dentysta tbzdentysta@gmail.com Spraw...
Polska - Toruń 2021-03-03 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert