Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuAktualności

Wyślij Drukuj Pobierz
artykuł nr 0 PL

Likwidacja Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 155) Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie z dniem 11 sierpnia br. postawiono w stan likwidacji . Dodał : Bartosz Musiałowicz | 17.09.2017 wphi, likwidacja

artykuł nr 1 PL

Odroczenie prywatyzacji dwóch zakładów energetycznych pp

Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy poinformował o przeniesieniu z 17 sierpnia na 31 sierpnia 2017 r. prywatyzacji 25% akcji zakładów energetycznych „DTEK Dniproenergo” i „DTEK Dniproobłenergo”. Dodał : Natalia Szymborska | 11.08.2017 prywatyzacja, odroczenie, DTEK Dniproobłenergo, DTEK Dniproenergo

artykuł nr 2 PL

Bank Światowy uczestnikiem przetargów elektronicznych w systemie „ProZorro”

Bank Światowy – w ramach realizowanych w Ukrainie projektów – rozważa możliwość dokonywania zakupu towarów i usług za pośrednictwem elektronicznego systemu zamówień publicznych „ProZorro”. Dodał : Natalia Szymborska | 11.08.2017 przetargi, ProZorro

artykuł nr 3 PL

Postępowanie antydumpingowe ws importu na Ukrainę kwasu siarkowego i oleum niezależnie od kraju pochodzenia

Komisja Międzyresortowa ds. Handlu Międzynarodowego w dniu 31 lipca 2017 r. – w celu ochrony producentów krajowych – uchwaliła decyzję o rozpoczęciu postępowania antydumpingowego w sprawie importu na Ukrainę kwasu siarkowego i oleum niezależnie od kraju pochodzenia (kod UKTZED 2807 00 00 00). Dodał : Natalia Szymborska | 11.08.2017 postępowanie antydumpingowe

artykuł nr 4 PL

Konsultacje społeczne nad ustawą „O walucie obcej”

Narodowy Bank Ukrainy – w ramach podejmowanych działań w zakresie wypracowania efektywnych mechanizmów nadzoru i kontroli nad rynkiem walutowym – przekazał do konsultacji społecznych projekt ustawy „O walucie obcej”. Dodał : Natalia Szymborska | 10.08.2017 ustawa, rynek walutowy, NBU

artykuł nr 5 PL

Aktualna sytuacja w zakresie zbiorów zbóż w Ukrainie

Biuro prasowe Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy przedstawiło informację na temat zbioru zbóż w Ukrainie. Dodał : Natalia Szymborska | 10.08.2017 zboża, zbiory, eksport

artykuł nr 6 PL

Poziom masy pieniężnej i bazy monetarnej na Ukrainie w lipcu 2017 r.

Dodał : Natalia Szymborska | 10.08.2017 masa pieniężna, baza monetarna

artykuł nr 7 PL

Import i eksport produktów ropopochodnych na Ukrainie po 7 miesiącach 2017 roku

W okresie styczeń-lipiec 2017 r. Ukraina zaimportowała 4,86 mln ton produktów ropopochodnych (benzyna, paliwo diesel, mazut) o łącznej wartości 2,93 mld USD. Dodał : Natalia Szymborska | 09.08.2017 eksport, import, produkty ropopochodne

artykuł nr 8 PL

Poziom eksportu metali nieszlachetnych z Ukrainy po 7 miesiącach 2017 roku

Według danych Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy, eksport metali nieszlachetnych z Ukrainy w okresie styczeń-lipiec 2017 r. w wyrażeniu wartościowym wyniósł 4,75 mld USD (wzrost o 21,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r.), co stanowi 19,91% łącznego eksportu towarów z Ukrainy, a import – 606 nmln USD. Dodał : Natalia Szymborska | 09.08.2017 eksport, metale nieszlachetne

artykuł nr 9 PL

Nowe numery „Wiadomości prywatyzacyjnych” oraz informacje o zamówieniach publicznych na Ukrainie

Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy opublikował najnowsze numery „Wiadomości prywatyzacyjnych” („Privatization details” newspaper), biuletynu informacyjnego zawierającego ogłoszenia o prowadzonej aktualnie sprzedaży majątku państwowego Ukrainy (biuletyn do pobrania poniżej). Dodał : Natalia Szymborska | 09.08.2017 biuletyn prywatyzacyjny

artykuł nr 10 PL

Ocena skuteczności prawa bankowego regulującego procedurę restrukturyzacji zadłużenia

Niezależne Zrzeszenie Banków Ukrainy przedstawiło informację na temat aktualnego stanu restrukturyzacji tzw. kredytów problematycznych (kredytów nie spłaconych lub trudno ściągalnych) w Ukrainie. Dodał : Natalia Szymborska | 09.08.2017 prawo bankowe,restrukturyzacja, zadłużenie

artykuł nr 11 PL

Nowe zasady udzielania kredytów konsumenckich

Dodał : Natalia Szymborska | 09.08.2017 kredyty konsumenckie

artykuł nr 12 PL

Plany dotyczące przetargu na zakup półwagonów dla Ukraińskich Kolei Państwowych

Ukraińskie Koleje Państwowe „Ukrzaliznycia” wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju opracowują procedurę przetargową na zakup wagonów towarowych ogólnego przeznaczenia. Dodał : Natalia Szymborska | 09.08.2017 przetarg, wagony, Ukrzaliznycia, EBOR

artykuł nr 13 PL

Sytuacja na ukraińskim rynku maszyn rolniczych po 5 miesiącach 2017 roku

Zgodnie z danymi Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy, w okresie styczeń-maj 2017 r. ukraińskie gospodarstwa rolne zakupiły 4169 sztuk maszyn i techniki rolniczej o łącznej wartości prawie 4,6 mld UAH. Dodał : Bartosz Musiałowicz | 17.08.2017 maszyny rolnicze, eksport, import

artykuł nr 14 PL

Wzrost eksportu cukru z Ukrainy w roku gospodarczym 2016/2017

Ukraińskie zrzeszenie producentów cukru „Ukrcukor” przedstawiło dane dotyczące wielkości wyeksportowanego z Ukrainy w roku gospodarczym 2016/2017 (wrzesień 2016 r. - sierpień 2017 r.) cukru. Dodał : Natalia Szymborska | 08.08.2017 eksport, cukier

artykuł nr 15 PL

Poziom eksportu energii elektrycznej z Ukrainy po 7 miesiącach 2017 roku

Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy przedstawiła informacje o poziomie eksportu energii elektrycznej z Ukrainy w okresie styczeń - lipiec 2017. Dodał : Natalia Szymborska | 08.08.2017 energia elektryczna, eksport

artykuł nr 16 PL

Ranking 30 banków ukraińskich według poziomu uzyskanych zysków (strat) w I półroczu 2017 roku

Ukraińskie banki upowszechniły sprawozdania finansowe za I półrocze 2017 roku. Dodał : Natalia Szymborska | 07.08.2017 ranking, banki, TOP-30

artykuł nr 17 PL

Import węgla na Ukrainę w pierwszym półroczu 2017 r.

W pierwszym półroczu 2017 r. zdecydowana większość dostaw węgla na Ukrainę pochodziła z Federacji Rosyjskiej. Dodał : Natalia Szymborska | 07.08.2017 import, węgiel

artykuł nr 18 PL

Statystyka oszustw i nadużyć pracowniczych na Ukrainie

Firma audytorska Kreston GCG przeprowadziła w czerwcu br. wśród firm prowadzących działalność na Ukrainie sondaż pod kątem skali oszustw i nadużyć pracowniczych, z którymi stykają się przedsiębiorcy. Dodał : Natalia Szymborska | 07.08.2017 dane statystyczne, nadużycia, pracownicy, Kreston GCG, sondaż

artykuł nr 19 PL

Ocena funkcjonowania elektronicznego systemu zamówień publicznych „Prozorro”

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy dokonało oceny funkcjonowania elektronicznego systemu zamówień publicznych „Prozorro”. Dodał : Natalia Szymborska | 04.08.2017 zamówienia publiczne, Prozorro

Poprzednia
z 110